Розклад занять

ГРАФІК

ЧЕРГУВАНЬ ВИКЛАДАЧІВ ТА ВІДПРАЦЮВАННЯ СТУДЕНТАМИ ПРОПУЩЕНИХ ЗАНЯТЬ НА КАФЕДРІ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

 

 № п/п

Факультет

Курс

Місце чергування

П.І.П викладача

(науковий ступінь,

вчене звання)

Дата

час чергувань

з 1530 до 2000

1.

Медичний

IIIII, IV,VI          

 

Міська комунальна лікарня №3

Мисула Ігор Романович

д.м.н., професор

 

8.09, 13.10, 10.11, 26.11, 17.12

2.

Медичний

IIIII, IV,VI          

 

Міська комунальна лікарня №3

Бакалюк Тетяна Григорівна

к.м.н., доцент

 

15.09, 20.10, 12.11, 01.12, 22.12

3.

Медичний

IIIII, IV,VI          

 

Міська комунальна лікарня №3

Голяченко Андрій Олександрович

д.м.н., професор

 

22.09, 27.10, 17.11, 03.12, 08.12, 24.12

4.

Медичний

IIIII, IV,VI          

 

Обласна лікарня

Фізіотерапевтичне відділення

Левицька Лариса Володимирівна

к.м.н., доцент 

29.09, 03.11, 19.11, 10.12, 29.12

5.

Медичний

IIIII, IV,VI          

 

Обласна лікарня

Фізіотерапевтичне відділення

Квасніцька Оксана Степанівна

к.м.н., асистент

 

06.10, 05.11, 24.11, 15.12, 31.12

 

 

 THE DUTIES

 OF TEACHERS OF DEPARTMENT OF MEDICAL REHABILITATION

 

Faculty Course

Place of duty

Surname of teacher

 

Date, time of duties

 

 (with

15.30 to 20.00)

1.

Medical

IIVI

City municipal hospital 3

Prof. Mysula Igor Romanovich

8.09, 13.10, 10.11, 26.11, 17.12

2.

Medical

II, VI

 

City municipal hospital №3

Doc. Bacaluk Tetyana Grygorivna

 

15.09, 20.10, 12.11, 01.12, 22.12

3.

Medical

ІIVI

 

City municipal hospital №3

Prof. GolyachenkAndrey Olexandrovich

 

22.09, 27.10, 17.11, 03.12, 08.12, 24.12

4.

Medical

ІIVI

 

Regional Hospital

Physiotherapy department

 Doc. Levytska Larysa Volodymyrivna

29.09, 03.11, 19.11, 10.12, 29.12

5.

Medical

ІI, VI

 

Regional Hospital

 

Physiotherapy department

Ass. Kvasnitska Oksana Stepanivna

06.10, 05.11, 24.11, 15.12, 31.12