Мисула Ігор РомановичОсвіта
    У 1981 році закінчив з відзнакою Тернопільський державний медичний інститут.
    З 1981 по 1984 рік - аспірантура при кафедрі патологічної фізіології Тернопільського медінституту.
    У 1984 році захистив дисертацію і отримав науковий ступінь кандидата медичних наук. З 1984 по 1994 рік працював асистентом, з 1994 по 1996 рік – старшим викладачем, з 1996 по 1998 рік – доцентом кафедри патофізіології Тернопільського державного медичного інституту.
    У 1996 році захистив дисертацію і отримав науковий ступінь доктора медичних наук. З 1998 по 2001 рік працював на посаді завідувача кафедри екстремальної та військової медицини. У 2001 році отримав вчене звання професора.
    З 2001 року по теперішній час – завідувач кафедри медичної реабілітації ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України».
    З 1998 - 2014 рік – проректор з навчальної роботи, потім перший проректор ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України».

Наукова діяльність    
    Автор і співавтор 346 наукових робіт, 18 патентів на винаходи, 11 раціоналізаторських пропозицій, 1 підручника, 8 навчальних посібників.
    Під керівництвом захищено 8 кандидатських дисертацій, завершується оформлення ще 2 докторських та 4 кандидатських дисертацій.
    Започаткував у 1999 р. випуск і по сьогоднішній день -відповідальний секретар фахового Всеукраїнського журналу “Медична освіта”. Член експертної ради з медицини та фармації ДАК України та методичної ради ЦМК з ВМО МОЗ України з 2008 по 2013 роки.


Наукові інтереси:
    Медична реабілітація, ревматологія, фізіотерапія, остеопатія, кінезіологія, рефлексотерапія.