Розклад відробок
ГРАФІК

ЧЕРГУВАНЬ ВИКЛАДАЧІВ ТА ВІДПРАЦЮВАННЯ СТУДЕНТАМИ ПРОПУЩЕНИХ ЗАНЯТЬ НА КАФЕДРІ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

на весняний семестр 2016-2017 н.р.

 № п/п

Факультет

Курс

Місце

чергування

П.І.П викладача

(науковий ступінь,

вчене звання)

Дата

час чергувань

з 1530 до 2000

1.

Медичний

I, II, III, IV,VI        

 

Міська комунальна лікарня №3

Мисула Ігор Романович

д.м.н., професор

 

2.02, 21.02, 9.03, 28.03, 13.04, 4.05, 25.05, 13.06

2.

Медичний

I, II, III, IV,VI        

 

Міська комунальна лікарня №3

Бакалюк Тетяна Григорівна

к.м.н., доцент

 

7.02, 23.02, 14.03, 30.03, 18.04, 11.05, 30.05, 15.06

3.

Медичний

I, II, III, IV,VI        

 

Міська комунальна лікарня №3

Голяченко Андрій Олександрович

д.м.н., професор

 

9.02, 28.02, 16.03, 4.04, 20.04, 16.05, 1.06, 20.06

4.

Медичний

I, II, III, IV,VI        

 

Міська комунальна лікарня №3

Зятковська Олена Ярославівна

доцент

14.02, 2.03, 21.03, 6.04, 25.04, 18.05, 6.06, 22.06

5.

Медичний

I, II, III, IV,VI        

 

Міська комунальна лікарня №3

Завіднюк Юрій Вікторович

асистент

16.02, 7.03, 23.03, 11.04, 27.04, 23.05, 8.06, 27.06

 

Зав. кафедри медичної реабілітації                                                                     проф. Мисула І.Р.

 

 

 THE DUTIES

 OF TEACHERS OF DEPARTMENT OF MEDICAL REHABILITATION

spring semester 2016-2017 y.e.

Faculty Course

Place of duty

Surname of teacher

 

Date, time of duties

 

(with

15.30 to 20.00)

1.

Medical

II, VI

City municipal hospital №3

Prof. Mysula Igor Romanovich

 2.02, 21.02, 9.03, 28.03, 13.04, 4.05, 25.05, 13.06

2.

Medical

II, VI

 

City municipal hospital №3

Associate professor  Bakaluk Tetyana Grygorivna

 

 7.02, 23.02, 14.03, 30.03, 18.04, 11.05, 30.05, 15.06

3.

Medical

ІI, VI

 

City municipal hospital 3

Associate professor Zyatkovska Olena Yaroslavivna
 

14.02, 2.03, 21.03, 6.04,   25.04, 18.05, 6.06, 22.06

                                                Head of department

    medical rehabilitation                                                                                   prof. I.R. Mysula