Кафедра медичної реабілітації розпочала свою історію з курсу медичної реабілітації, який був організований при кафедрі терапії ФПО у січні 1999 року. Лікувальною та навчальною базою курсу став санаторій "Медобори", який розташований в с. Конопківка, Теребовлянського району. Очолив курс головний лікар санаторію В.І.Мартинюк. До штату курсу були зараховані ас А.О.Голяченко, ас. Т.Г.Бакалюк та ас. О.М. Лавріненко.

Колектив курсу медичної реабілітації (зліва направо):

головний лікар санаторію "Медобори" ас. В.І. Мартинюк, ас. Т. Г. Бакалюк,

ас. О.М. Лавріненко, ас. А.О. Голяченко

(1999)

Новий етап у роботі курсу настав у серпні 2001 року, коли було об'єднано курс медичної реабілітації та курс лікувальної фізкультури і створено кафедру фізіотерапії, медичної реабілітації та лікувальної фізкультури. Такого об'єднання вимагало саме життя, оскільки реабілітація хворих це є комплекс заходів із максимальним застосуванням усіх лікувальних методів, перш за все фізіотерапії та лікувальної фізкультури.

Кафедру очолив д. мед. наук, проф. I.Р. Мисула, який водночас обіймав посаду першого проректора академії (тепер університету).

Проф. І.Р. Мисула

(2016)

Окрім завідувача на кафедрі працювали 3 доценти – Л.О.Вакуленко, А.О.Голяченко, В.Б. Коваль, 4 асистенти, кандидати медичних наук – Т.Г.Бакалюк, Л.В.Левицька, О.М.Лавриненко, В.І. Мартинюк та 2 лаборанти – О.В.Вайда, Н.Б.Богомол.

Обговорення навчально-методичних матеріалів (зліва направо):

ас. Т.Г. Бакалюк, проф. І.Р. Мисула,

доц. Л.О.Вакуленко, ст. лаб. О.В. Вайда,

ас. Л.В. Левицька, ас. О.М.Лавриненко

(2002)

Додатковою базою кафедри став фізіотерапевтичний відділ Тернопільської обласної лікарні та відділ медико-соціальної реабілітації Тернопільської обласної психоневрологічної лікарні. Належна фізіотерапевтична апа­ратура, наявність відділу водолікування, бальнео- та пелоїдотерапії, застосування нетрадиційних методів лікування дозволило проводити заняття зі студентами цікаво та змістовно, а викладачам кафедри у повній мірі виконувати лікувальне навантаження. Дуже популярними були курси масажу, які організувала і проводила доц. Л.О.Вакуленко.

Доц. Л.О. Вакуленко

під час демонстрації прийомів масажу

(2005)

Влітку 2005 року шляхом злиття кафедри медичної реабілітації, фізіотерапії і курортології та кафедри спортивної медицини і фізичного виховання була організована кафедра медичної реабілітації та спортивної медицини. Очолив кафедру проф. І.Р. Мисула. У штаті кафедри працювали один професор (д. мед. наук І.Р. Мисула), 5 доцентів (кандидати медичних наук А.О. Голяченко, Т.Г. Бакалюк, В.Б. Коваль, Л.В. Левицька, Л.О. Вакуленко), 10 асистентів (кандидати медичних наук О.М. Лавріненко, І.М. Салайда, В.І. Мартинюк, канд. біол. наук Н.О. Давибіда, Л.В. Новакова, А.В. Новіков, майстер спорту з плавання В. Л. Назарчук, кандидат у майстри спорту з легкої атлетики - метання молота Т.І. Кричко, канд. пед. наук, кандидат у майстри спорту з вільної боротьби В.В. Шафранський, старший викладач В. Д. Гусєв), старший лаборант, кандидат у майстри спорту з вільної боротьби П.П. Бондар, лаборант, майстер спорту з лижних гонок Г.Т. Питляр, старший лаборант В.І. Бондарчук.

Колектив кафедри на спортивних змаганнях (зліва направо) сидять : доц. Т.Г.Бакалюк, доц. Л.О.Вакуленко, проф. І.Р.Мисула, доц. Н.О.Давибіда; стоять: ас. А.В. Новіков, ст. лаб. В.І.Боднарчук, ст. лаб. П.П.Бондар, ас.Т.І.Кричко, лаб. Г.Т. Питляр, ас. В.Л.Назарчук

(2010)

Викладачі кафедри з фізичного виховання активно проводили спортивно-масову роботу. Запрацювали секції з волейболу, баскетболу, футболу, настільного тенісу. На базі спортивного корпусу для викладачів та студентів було організовано 2 тренажерних зали, яких забезпечели новітніми тренажерами. Щорічно організовувалися спартакіади та змагання серед факультетів з волейболу, футболу, баскетболу, тенісу.

Кожного року кафедра брала участь у спортивних студентських іграх серед вищих навчальних закладів ІІІ–IV рівнів акредитації з таких видів спорту, як армспорт, баскетбол, волейбол, настільний теніс, легкоатлетичний крос, легка атлетика, плавання, міні-футбол, на яких наші студ енти займали призові місця. Щорічно проводився вечір спортивної слави, на якому за результатами спортивних змагань нагороджували найкращих студентів та викладачів. Працівники кафедри стали ініціаторами щорічного проведення «Козацьких ігор», в яких брали участь студенти і викладачі різних факультетів.

У 2013 році від кафедри медичної реабілітації та спортивної медицини на новостворену кафедру фізичної реабілітації, здоров’я людини і фізичного виховання були передані предмети лікувальна фізкультура, спортивна медицина, фізичне виховання. У зв’язку з цим, кафедра медичної реабілітації та спортивної медицини була переіменована у кафедру медичної реабілітації. Тепер на кафедрі працюють 6 викладачів – 2 професори (І.Р.Мисула –завідувач, А.О.Голяченко), 2 доценти (Т.Г.Бакалюк, Л.В.Левицька), 2 асистенти (к.м.н. О.С.Квасніцька, к.м.н. В.І.Мартинюк) і 1 старший лаборант (Н.А.Стасіна). Основними клінічними базами кафедри є Тернопільська міська комунальна лікарня № 3, КЗ ТОР «Тернопільська університетська лікарня» та санаторій «Медобори».

Колектив кафедри (зліва направо):

доц. Л.В. Левицька, ас. О.С. Квасніцька,

проф. І.Р.Мисула, доц. Т.Г.Бакалюк, ст. лаб. Н.А.Стасіна,

проф. А.О. Голяченко

(2016)

Колектив кафедри (зліва направо):

ст.лаб. Н.А. Стасіна, ас. Ю.В. Завіднюк,

доц. Т.Г. Бакалюк, проф. І.Р. Мисула,

доц. О.Я. Зятковська, проф.А.О.Голяченко

(2017)

Впродовж років на кафедрi навчалися студенти медичного, фармацевтичного, стоматологічного факультетів, навчально-наукового iнституту медсестринства, лiкарi-iнтерни рiзних спецiальностей та лiкарi-фiзiотерапевти за спеціальністю «Фізіотерапія».

Студенти вивчають медичну реабілітацію і фiзiотерапевтичнi методи лiкування рiзноманiтних захворювань та основнi лiкувальнi засоби, якi застосовують на етапах реабiлiтацiї, фізичну реабілітацію. У 2007 році розпочато викладання рефлексотерапії та лікувальної фізкультури для студентів стоматологічного факультету. З 2010 року проводиться навчання за дистанційною методикою з дисципліни «Медична та соціальна реабілітація» для медичних сестер-бакалаврів українською, російською та англійською мовами, записано відео-лекції. Також з 2010 року розпочато викладання елективного курсу «Актуальні питання реабілітації та професійної орієнтації інвалідів», студенти вивчають питання профілактики інвалідизації пацієнтів, їх ефективної реабілітації для збереження трудового потенціалу та якісного і працездатного довголіття населення.

Одним із головних і перспективних напрямків підвищення професійного рівня підготовки майбутніх лікарів кафедра вважає розширення спектру та глибоке оволодіння практичними навичками. Зокрема, студенти мають можливість опанувати практичні навички в реабілітаційних закладах м.Тернополя - в центрі реабілітації для дітей з органічними ураженнями центральної нервової системи та вродженою патологією, в будинку-інтернаті для людей похилого віку та ін.

Доц. Т.Г. Бакалюк проводить заняття в центрі реабілітації для дітей з органічними ураженнями центральної нервової системи та вродженою патологією

(2016)

У реабілітаційних закладах cтуденти ознайомлюються з найбільш поширеними захворюваннями людей різного віку, вивчають особливості реабілітації в підлітковому та похилому віці, працюють з документацією, яка ведеться в реабілітаційних, санаторних закладах та фізіотерапевтичних кабінетах.

Заняття проводяться у вигляді клінічних розборів, активної участі в клінічних та науково-практичних конференціях, які проводяться на кафедрі. Для засвоєння важливих тем із реабілітації окремих захворювань та нетрадиційних методів лікування на кафедрі впроваджена індивідуальна робота.

Доц. Л.В. Левицька проводить практичне заняття зі студентами 6-го курсу

(2015)

Для лiкарiв-iнтернiв викладають основи медичної реабiлiтацiї в терапiї, ортопедiї та травматологiї, педiатрiї, неврологiї, хiрургiї, гiнекологiї, дерматовенерологiї, оториноларингологiї, сiмейнiй медицинi тощо. Протягом останніх років особливу увагу придiляють застосуванню природних та преформованих фiзичних факторiв, лiкувальної фiзкультури, різних видів масажу, методів мануальної терапії та кiнезотерапiї. З 2008 року на практичних заняттях вивчають особливості застосування при реабiлiтацiйному лiкуваннi нетрадицiйних методiв (рефлексотерапiї, фiтотерапiї, iпотерапiї тощо), широко опановують методики санаторно-курортного та фiзiотерапевтичного лiкування.

Оскільки більшість викладачів кафедри володіє кількома мовами, це дає змогу використовувати у навчальному процесі інформацію про останні досягнення у галузі медичної реабілітації та фізіотерапії. Проф. І.Р. Мисула як відповідальний виконавець Українсько-нідерландського проекту МАТРА в Україні протягом 3 років (2008–2010) вивчав у Нідерландах організацію роботи реабілітаційної служби, особливості надання допомоги інвалідам та людям похилого віку, а також організацію навчального процесу в університетах Голандії з медичної та фізичної реабілітації. Ці ж питання проф. І.Р.Мисула вивчав, перебуваючи у США, Австрії, Чехії та Польщі. Асист. І.М. Салайда у 2009 році проходив стажування з фізіотерапії та фізичної реабілітації в Нідерландах і брав участь у симпозіумі в Саксонському університеті, присвяченому глобалізації у сфері охорони здоров’я, професіоналізму без кордонів у галузі медицини.

Для підвищення якості навчального процесу викладачами кафедри написано і видано 12 підручників та навчальних посібників, створено 8 віртуальних навчальних програм, навчальний компакт-диск та відеофільми про застосування фізіотерапевтичних методів у лікувальному процесі, розроблено нові методичні підходи до викладання дисциплін на кафедрі.

Працівники кафедри беруть активну участь у реформуванні системи підготовки фахівців у галузі знань «Охорона здоров’я», реорганізації навчального процесу та методичної роботи у ВНЗ. Зокрема, проф. І.Р.Мисула з 1998 по 2014 рік працював на посаді проректора з навчальної роботи, потім першого проректора Тернопільської державної медичної академії, згодом ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України», наказом Міністра охорони здоров’я України від 09.11.2015 р. № 733 був призначений головою робочої групи з створення стандартів вищої освіти для спеціальності «Фізична реабілітація». У 2016 році його за конкурсом було обрано до Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України. Впродовж 6 років (з 2008 по 2013 рр) проф. І.Р.Мисула був членом експертної ради ДАК України з медицини і фармації, членом методичної ради ЦМК з ВМО МОЗ України. Нагороджений 2 Почесними грамотами Кабінету Міністрів України (2007, 2009 рр.), 3 Почесними грамотами МОЗ України (2006, 2007, 2012 рр.), Грамотою Тернопільської обласної ради (2010 р), Грамотою Тернопільської обласної державної адміністрації (2011р), Грамотою Тернопільської міської ради (2004р).

З перших днів існування кафедри великого значення надають науковій діяльності. Її працівники є співвиконавцями комплексної наукової роботи з дослідження остеопорозу. Вони вивчають вплив місцевих природних лікувальних факторів і розробляють нові методики відновного лікування опікових та неврологічних хворих.

Впродовж усіх років працівники кафедри постійно розширювали свої наукові пошуки. Спектр досліджень охоплював питання від з’ясування впливу сірководневої води на перебіг патологічних процесів до вивчення застосування пелоїдотерапії та болюсотерапії у хворих з патологією суглобів та хребта. Науковi розробки кафедри були спрямованi також на вивчення лiкувального впливу низькоінтенсивних фiзiотерапевтичних процедур у поєднанні з мiсцевими природними лiкувальними факторами (сiрководневої води, хлоридно-натрiєвої ропи, сульфiдного торфоболота) та рефлексотерапією; наукове обґрунтування системи медичної реабілітації для хворих з різною патологією і створення нових реабiлiтацiйних методик.

На даний час науковці кафедри проводять дослідження з вивчення впливу пелоїдотерапії та низькоінтенсивних фізичних факторів у хворих з отеохондрозом хребта, поєднаним з остеопорозом. Крім цього, вивчають оцінку фізичного стану та факторів ризику розвитку ішемічної хвороби серця, вплив різних видів рефлексотерапії та фізіотерапії у хворих на гіпертонічну хворобу, організаційні аспекти реабілітації хворих, вплив масажу при різній патології.

Проводяться роботи, присвячені диференційованому лікуванню дегенеративно-деструктивних захворювань, оптимізації застосування фізичних чинників на етапах реабілітації.

Серед основних наукових здобутків кафедри останніх років слід назвати такі: вперше було вивчено поєднаний вплив фізіотерапевтичних методів і торфоболота на щільність кісткової тканини у хворих з остеохондрозом, поєднаним з остеопорозом; розроблено нові способи лікування хворих з остеохондрозом та остеопорозом на основі застосування торфоболота, рефлексотерапії та низькоінтенсивних фізичних факторів (ультразвукової та магнітолазерної терапії); доведено ефективнiсть використання мiкрохвильової резонансної терапiї при суглобовiй патології; дослiджено щiльнiсть кiсткової тканини у хворих на деформуючий остеоартроз пiд час лiкування сiрководневими ваннами та вивчено стан iмунної системи у хворих на деформуючий остеоартроз пiд впливом санаторно-курортного лiкування; вивчено механiзми порушень у серцево-судиннiй системi студентiв при рiзних фiзичних навантаженнях та розроблено i запропоновано комплекси фiзичних вправ та навчально-тренувальнi програми з фiзичного виховання при рiзних захворюваннях; показано ефективнiсть занять фiзичними вправами для покращення функцiонального стану органiзму, а також розумової i фiзичної працездатностi студентiв.

Результатом наукового пошуку стало написання ряду наукових праць. За участю працівників кафедри написано 15 монографій, отримано 26 патентів на винаходи. Під керівництвом проф. І.Р. Мисули старший лаборант кафедри О.В.Вайда виконала і у 2006 році захистила кандидатську дисертацію, доц. Т.Г.Бакалюк виконала і у 2015 році пройшла апробацію докторської дисертації. Доц. А.О.Голяченко захистив докторську дисертацію.

Кафедра медичної реабілітації у 2008 році започаткувала і щорічно проводить Всеукраїнські науково-практичні конференції із застосування нетрадиційних методів лікування в санаторних умовах. Конференції традиційно проводяться на клінічній базі кафедри – у санаторії «Медобори».

Лікувально-консультативна робота клініцистів кафедри була зосереджена на основних клінічних базах - КЗ ТОР «Тернопільська університетська лікарня», санаторії «Медобори», Тернопільській обласній клінічній психоневрологічній лікарні. У 2015 році кафедра отримала нову клінічну базу – Тернопільська міська комунальна лікарня № 3 замість бази Тернопільської обласної клінічної психоневрологічної лікарні. Викладачі кафедри здійснюють курацію та консультації хворих різного профілю з наданням рекомендацій щодо медичної, в тому числі фізичної, реабілітації та профілактики захворювань з контролем ефективності відновного лікування, систематично проводять клінічні науково-практичні конференції. Тісна співпраця з практичною медициною Тернопілля забезпечує впровадження передових реабілітаційних технологій у лікувальний процес.

Ознайомлення студентів із методиками гідрокінезотерапії.

Заняття проводить доц. Т.Г. Бакалюк

(2017)

Проведення практичних занять в кабінеті лікувальної фізкультури, ас. Ю.В.Завіднюк

(2017)

Завдяки активній науково-практичній роботі працівників кафедри та за сприяння головного лікаря санаторію «Медобори» заслуженого лікаря України В.І. Мартинюка стало можливим впровадження нових реабілітаційних методів лікування у санаторії: гідрокінезотерапії, методик підводної тракції хребта і суглобів, кріотерапії, пневмопресингової терапії, механотерапії, гірудо-, гіпо- й апітерапії. Підвищилась ефективність лікування хворих із суглобовою патологією з введенням у практику ультразвукового дослідження суглобів хворих.

Основний напрямок науково-практичних робіт працівників кафедри - розробка лікувально-діагностичних комплексів з оптимальним використанням природних курортних ресурсів. Викладачі постійно проводять пошук нових медичних технологій у санаторно-курортній реабілітації хворих. Розпочато роботу з вивчення поєднаної дії курортних ресурсів, фізичних факторів і медикаментозних препаратів.

Працівники кафедри тісно співпрацюють із профільними кафедрами практично усіх медичних ВНЗ України, реабілітаційними центрами, науково-дослідними інститутами. Це дозволяє опрацьовувати нові вектори медичної реабілітації, розробляти нові методики і технології реабілітації, формувати стратегічні напрямки лікувальної та наукової роботи кафедри.

Колектив кафедри впевнено дивиться у майбутнє. Медична реабілітація є одним із пріоритетних напрямків розвитку охорони здоров’я у світі і для її розвитку і впровадження світових стандартів в Україні кафедра вже зараз докладає багато зусиль. Кафедра розробляє концепцію розвитку медичної реабілітації на рівні лікаря загальної практики — сімейної медицини. Перспективною слід вважати і роботу кафедри щодо оптимізації реабілітаційного лікування хворих на остеоартроз залежно від структурно-функціонального стану кісткової тканини та розробки комплексного відновного лікування пацієнтів із ожирінням на санаторно-курортному етапі лікування. Планується продовжити роботу з вивчення та впровадження сучасних відновних методик на госпітальному, амбулаторно-поліклінічному та санаторно-курортному етапах реабілітації хворих.

Колектив кафедри під час обговорення тактики реабілітації хворого. Відділення реабілітації Тернопільської міської комунальної лікарні № 3. (зліва направо):

проф. А.О. Голяченко, доц. Л.В.Левицька,

доц. Т.Г.Бакалюк, проф. І.Р.Мисула,

ст. лаб. Н.А. Стасіна, ас. О.С.Квасніцька

(2016)

У 2018 - 2019 в рамках Проекту Еразмус + «Innovative Rehabilitation Education - Introduction of new master degree programs in Ukraine» налагоджено тісну співпрацю із закордонними вузами - Латвійською академією спорту та Варшавським університетом фізичної підготовки імені Й. Пілсудського. Така кооперація дозволяє активно обмінюватись досвідом підготовки студентів, новими підходами в реабілітації пацієнтів.

Асистент кафедри Ю.В. Завіднюк у складі міжнародної делегації Еразмус+

(Рига, 2019)

Проф. І.Р. Мисула та ас. Ю.В.Завіднюк у складі української делегації Еразмус+

(Варшава, 2019)

За участю представника кафедри Завіднюка Ю.В. в 2019 році на Говерлі був встановлений національний рекорд України «Профілактично-лікувальний масаж, виконаний майстром на найвищій вершині України». Встановила рекорд тернополянка Оксана Петришин (студія «Body Line»), котра провела годинний сеанс масажу на висоті 2061 м.

Ю.В. Завіднюк під час встановлення рекорду України на г.Говерла

(2019)

Колектив кафедри (зліва направо):

ас. Х.Я. Максів, ас.Г.О.Стельмах, ас.Ю.В.Завіднюк,

проф. І.Р. Мисула, доц.Т.Г.Бакалюк, ас. Н.Р.Макарчук,

проф. А.О.Голяченко, ст.лаб.Н.А. Стасіна

(2019)

Обговорення застосування нових методик реабілітації роботизованими комплексами Pablo i Tymo.

Колектив кафедри (зліва направо): ас. Ю.В. Завіднюк, проф. Т.Г. Бакалюк, доц. І.І. Камишна, проф. І.Р. Мисула

(2021)