Підручники, видані викладачами кафедри:

 • Фізична, реабілітаційна та спортивна медицина: Нейрореабілітація. Підручник для студентів і лікарів / За заг. ред. В.М. Сокрута/ Автори: Сокрут В.М., Синяченко О.В., Сокрут О.П., Алексєєва Л.А., Мисула І.Р., Попович Д.В., Тарасова В.І., Селезньова С.В., Сябренко Г.П., Сухомлин Г.М., Сокрут М.В., Попов В.М., Іващук І.П., Петренко А.Ю. - Краматорськ: «Каштан», 2020. – т. 2.

 • Фізична, реабілітаційна та спортивна медицина. Підручник для студентів і лікарів / За заг. ред. В.М. Сокрута/ Автори: Сокрут В.М., Синяченко О.В., Сокрут О.П., Мисула І.Р., Алексєєва Л.А., Сябренко Г.П., Попов В.М.- Краматорск: «Каштан».- 2019.- Т.1.- 478 с.

 • Медична та соціальна реабілітація / Мисула І.Р., Вакуленко Л.О., Швед М.І. та ін. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. – 400 с.

 • Військова токсикологія, радіологія та медичний захист. Підручник. /За редакцією Ю.М.Скалецького, І.Р.Мисули- Тернопіль: Укрмедкнига.- 2003.- 360 с.

Посібники, видані викладачами кафедри:

 • Основи медичної та соціальної реабілітації в медсестринстві Навчальний посібник /Вакуленко Л.О.,Мисула І.Р., Левицька Л.В., Вакуленко Д.В., Прилуцька Г.В., Кутаков С.В., Прилуцький З.П., Начас О.М.– Тернопіль: Укрмедкнига, 2015. – 455с.Друк. арм. 51,62, Тираж 1000 прим.Рекомендовано ЦМК з ВМО МОЗ України, протокол № 2, від 01.06. 2012 р.

 • Турбота громади про достойну старість.Community care of deserved old age. Створення в Тернополі відділення соціально-побутової реабілітації з центром денного перебування для людей похилого віку. В рамках українсько-нідерландського проекту МАТРА в Україні. Тернопіль: Укрмедкнига, 2010. / Ковальчук Л.Я. Мисула І.Р.Вашенюк Л.П. Ястремська С.О. Головатенко Л.О. 31 с.

 • Коментарі до написання , оформлення і захисту дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук та присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника.Львів: Львівський національний медичний університет і. Д. Галицького, 2009./ Федорів Я.Р. Регеда М.С.Томашова С.А.Мисула І.Р.Дзюбановський І.Я.Гнатюк М.С.Філіпюк А.Л.Грицко Р.Ю. - 162 с

 • Медична та соціальна реабілітація. Навчальний посібник./ ВакуленкоВ.О., Мисула І.Р. - Тернопіль: Укрмедкнига.- 2005.- 401 с.

 • Медицина катастроф Навчальний посібник. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2004, / Мисула І.Р.Герасимів І.М.Гудима А.А.Балабан Ю.С. - 361с.

 • Медична реабілітація Навчальний посібник./Мисула І.Р.Голяченко А.О.Киливник В.С.Мартинюк В.І.Бакалюк Т.Г.- Тернопіль: Лілея.-2004.- 118 с.

 • Медична реабілітація. Навчальний посібник./ Мисула І.Р., ГоляченкоА.О., Киливник В.С., Мартинюк В.І., Бакалюк Т.Г.- Тернопіль: Лілея.-2004.- 118 с.

 • Медична та соціальна реабілітація. Навчальний посібник./ ВакуленкоЛ.О., Мисула І.Р., Швед М.І., Левицька Л.В. - Тернопіль: Укрмедкнига.- 2004.- 324 с.