Навчальна робота

На сьогоднішній день кафедра складається iз 7 чоловiк: 2 професори, 1 доцент, 3 асистенти, 1 лаборант. З моменту створення кафедри і дотепер завiдувачем кафедри є доктор медичних наук, професор Мисула Ігор Романович. На посадi професора виконує свої обов’язки д.м.н. Голяченко А.О. Серед викладачів кафедри 6 мають науковий ступінь кандидата медичних наук, та є лікарями вищої та першої категорій. Всі викладачі кафедри мають великий стаж викладацької роботи. Доцент Бакалюк Т.Г. є завучем кафедри.

Всі викладачі кафедри отримали базову вищу освіту за напрямом підготовки "Медицина". Кафедра медичної реабілітації входить до складу медичного факультету.

На кафедрі викладаються дисципліни:

Загальна ознайомча практика за профілем майбутньої професії Бакалаври «Фізична терапія», 1 курс

Основи медичних знань Бакалаври «Фізична терапія», 2 курс

Преформовані фізичні чинники Бакалаври «Фізична терапія», 2 курс

Клінічна практика з фізичної реабілітації в кардіології та пульмонології Бакалаври «Фізична терапія», 2 курс

Технічні засоби в реабілітації Бакалаври «Фізична терапія», 3 курс

Фізіотерапія Бакалаври «Фізична терапія», 3 курс

Медична документація в реабілітаційних закладах Бакалаври «Фізична терапія», 3 курс

Основи соціальної реабілітації Бакалаври «Фізична терапія», 3 курс

Гідротерапія Бакалаври «Фізична терапія», 3 курс

Психологія здоров’я та здорового способу життя Бакалаври «Фізична терапія», 4 курс

Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів Бакалаври «Фізична терапія», 4 курс

Фізична реабілітація при захворюваннях серцево-судинної системи Бакалаври «Фізична терапія», 4 курс

Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи Бакалаври «Фізична терапія», 4 курс

Фізична реабілітація в педіатрії Бакалаври «Фізична терапія», 4 курс

Народні та нетрадиційні методи реабілітації Бакалаври «Фізична терапія», 4 курс

Основи відновлювальної фізичної терапії Магістри «Фізична терапія» 1 курс

Основи менеджменту та лідерства у фізичній тераппії Магістри «Фізична терапія» 1 курс

Фізична терапія у внутрішній медицині Магістри «Фізична терапія» 1 курс

Фізична терапія у геріатрії Магістри «Фізична терапія» 1 курс

Клінічна практика з фізичної терапії при захворюваннях внутрішніх органів Магістри «Фізична терапія» 1 курс

Фізична терапія при захворюваннях нервової системи Магістри «Фізична терапія» 2 курс

Фізична терапія при захворюваннях серцево-судинної системи Магістри «Фізична терапія» 2 курс

Фізична реабілітація в педіатрії Магістри «Фізична терапія» 2 курс

Клінічна практика з фізичної терапії при захворюваннях нервової системи Магістри «Фізична терапія» 2 курс

Клінічна практика з фізичної терапії при захворюваннях серцево-судинної системи Магістри «Фізична терапія» 2 курс

Нетрадиційні методи фізичної терапії Магістри «Фізична терапія» 2 курс

Електро-фізичні методи в фізичній терапії Магістри «Фізична терапія» 2 курс

Медична реабілітація Медичний 6 курс

Медична та соціальна реабілітація Медсестри бакалаври 4 курс

Для лікарів-курсантів проводяться передатестаційні цикли з «Фізіотерапії» та курси тематичного вдосконалення.

Колектив кафедри постiйно працює над удосконаленням методичної роботи.

Більшість викладачiв кафедри володiють англiйською мовою. На кафедрi проводиться викладання предметiв за відповідними програмами МОЗ України, для чого створенi вiдповiднi методична та матерiальна бази. Навчальною базою кафедри є відділення реабілітації Тернопільської міської лікарні №3, клінічну практику студенти проходять на базах Обласної дитячої лікарні, міської лікарні №3, Обласного геріатричного пансіонату.

Кафедра постійно ініціює та проводить виїзні курси навчання студентів на базі "Міжнародної клініки відновного лікування професора Козявкіна В.І", щороку групи студентів проходять стажування у лікувальних закладах Польщі. Налагоджена тісна навчальна та наукова співпраця із Польськими навчальними закладами в Білій Підлясці, Білостоку та ін.

Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує високий рівень викладання, науково-дослідної роботи, освоєння практичних навичок з фізіотерапії, медичної та соціальної реабілітації хворих та організацію багатьох аспектів громадського здоров’я.

Оскільки більшість викладачів кафедри володіють кількома мовами, це дає їм змогу використовувати у навчальному процесі інформацію про останні досягнення світових освітніх програм. Викладачi кафедри проходили стажування у вищих навчальних медичних закладах Сполучених Штатiв Америки та Захiдної Європи, про що були отриманi вiдповiднi документи. З моменту створення кафедри її працiвники регулярно органiзовують всеукраїнськi науково-практичні конференцiї з різних аспектів реабілітації та відновного лікування терапевтичних хворих.