Професорсько-викладацький склад кафедри

МИСУЛА ІГОР РОМАНОВИЧ

Посада — завідувач кафедри

Науковий ступiнь — д-р.мед.наук

Вчене звання — професор

Сторінка викладача

Наукові публікації

https://scholar.google.com.ua/citations?user=HdT3Q-EAAAAJ&hl=uk
https://ua.linkedin.com/in/igor-mysula-969198116
http://orcid.org/0000-0001-5830-0186
https://www.researchgate.net/profile/Mysula_Igor
http://www.researcherid.com/rid/D-1803-2016

ГОЛЯЧЕНКО АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Посада — професор

Науковий ступiнь — д-р. мед. наук

Вчене звання — професор

Сторінка викладача

Наукові публікації

https://scholar.google.com.ua/citations?user=QIxLMigAAAAJ&hl=uk
https://www.linkedin.com/in/andrij-golyachenko
http://orcid.org/0000-0003-2695-0023
https://www.researchgate.net/profile/Andrij_Golyachenko

БАКАЛЮК ТЕТЯНА ГРИГОРІВНА

Посада —професор

Науковий ступiнь — д-р. мед. наук

Вчене звання — професор

Сторінка викладача

Наукові публікації

https://scholar.google.com.ua/citations?user=640EAs4AAAAJ&hl=en
https://www.linkedin.com/?trk=uno-choose-home&dl=no
http://orcid.org/0000-0002-7619-0264
https://www.researchgate.net/profile/Tatiana_Bakalyuk
https://www.mendeley.com/profiles/tatiana-bakalyuk/

КАМИШНА ІРИНА ІВАНІВНА

Посада - доцент

Науковий ступінь - канд.мед.наук

Сторінка викладача

Наукові публікації


ЗАВІДНЮК ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ

Посада — асистент

Сторінка викладача

Наукові публікації

Друковані праці
http://orcid.org/0000-0002-4028-0743
https://www.researchgate.net/profile/Yuriy_Zavidnyuk

СТЕЛЬМАХ ГАЛИНА ОЛЕГІВНА

Посада — асистент

Науковий ступінь - канд.мед.наук.

Сторінка викладача

Наукові публікації

МАКАРЧУК НАДІЯ РОМАНІВНА

Посада - асистент

Науковий ступінь - канд.мед.наук.

Сторінка викладача

Наукові публікації

СТАСІНА НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА

Посада — старший лаборант