ГОЛЯЧЕНКО АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Закінчив Тернопільський державний медичний інститут у 1994 році. З 1996 по 1998 рр. навчався в магістратурі та аспірантурі за спеціальністю «Неврологія» на кафедрі нервових хвороб Тернопільської державної медичної академії ім. І.Я. Горбачевського.

1998 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Поширеність хвороб нервової системи та організація неврологічної допомоги в сільських районах». 2008 року захистив докторську дисертацію за темою «Наукове обґрунтування оптимізації системи медичної реабілітації в умовах реформування охорони здоров’я в Україні».

1999 рік - асистент курсу медичної реабілітації кафедри терапії ФПО

2001 рік – асистент кафедри медичної реабілітації та спортивної медицини

2002 рік - доцент кафедри медичної реабілітації та спортивної медицини.

З 28 грудня 2010 року - професор кафедри медичної реабілітації. Педагогічний стаж 19 років. Вища кваліфікаційна категорія із неврології з 2006 року. Відповідальний за наукову роботу на кафедрі та діяльність студентського наукового гуртка.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

В творчому науковому доробку 109 наукових і навчально-методичних друкованих праць. Співавтор посібників – «Медична реабілітація» та «Організація медичної реабілітації», «Медична техніка», «Медична статистика», «Економіка охорони здоров’я», «Історія медицини». Основний напрям наукових досліджень - медична реабілітація, остеопатія, рефлексотерапія, соціальна медицина, медична статистика, історія медицини.