Наукова робота

Напрямки наукової діяльності кафедри медичної реабілітації

Науковi розробки кафедри спрямованi на вивчення лiкувального впливу низькоінтенсивних фiзiотерапевтичних процедур в поєднанні із мiсцевими природними лiкувальними факторами (сiрководневої води, хлоридно-натрiєвої ропи, сульфiдного торфоболота, голубої глини) та рефлексотерапією; наукове обгрунтованння системи медичної реабілітації для хворих з різною патологією і створення нових реабiлiтацiйних методик.

В даний час колектив кафедри медичної реабілітації сумісно із кафедрою фізичної реабілітації, здоров’я людини та фізичного виховання працюють над темою науково-дослідної роботи “ Клінічне обгрунтування використання болюсотерапії, пунктурної фізіотерапії та ЛФК у відновному лікуванні поперекового остеохондрозу ”. Мета дослідження – вивчити вплив голубої глини Микулинецького родовища та пунктурної фізіотерапії на перебіг і наслідки поперекового остеохондрозу з розробкою нових комплексів для відновного лікування.

Завдання дослідження:

а) проаналізувати закономірності перебігу остеохондрозу хребта на поперековому рівні;

б) виявити особливості впливу голубої глини на мінеральний обмін кальцію та фосфору в хворих із поперековим остеохондрозом поєднаного з остеопорозом;

в) вивчити стан клітинного та гуморального імунітету в хворих з даною патологією;

г) дослідити вплив грязей на клінічний перебіг дегенеративно-дистрофічних процесів у хребті;

д) розробити високоефективні методи лікування на основі електропунктури і фармакопунктури та їх комплексу із болюсотерапією та ЛФК у хворих з остеохондрозом хребта поєднаного із остеопорозом.

Очікувані результати, можлива галузь застосування.

Виконані дослідження дозволять встановити особливості перебігу поперекового остеохондрозу хребта поєднаного з остеопорозом, розвиток мінеральної щільності кісток хребта і стегна, стан клітинного та гуморального імунітету, рівень ендогенної інтоксикації, кальцію та фосфору й розробити нові способи лікування таких хворих за допомогою різних форм болюсотерапії, електропунктурної фізіотерапії та фармакопунктури і ЛФК. Результати дослідження можуть бути використані в неврологічних та ортопедичних відділах стаціонарів, поліклініках, реабілітаційних центрах, санаторіях, медсанчастинах.

Крім цього працівниками кафедри вивчаються оптимізація реабілітаційного лікування у хворих на остеоартроз в залежності від структурно-функціонального стану кісткової тканини, оцінка фізичного стану та факторів ризику розвитку ішемічної хвороби серця та вплив різних видів рефлексотерапії та фізіотерапії у хворих з гіпертонічною хворобою, організаційні аспекти реабілітації хворих, вплив мануальної терапії при різній патології.

Вперше було вивчено поєднаний вплив фізіотерапевтичних методів та торфоболота на щільність кісткової тканини у хворих із остеохондрозом поєднаного з остеопорозом.

За час існування кафедри із 1999 року було:

Розроблено нові способи лікування хворих з остеохондрозом та остеопорозом на основі застосування торфогрязей, рефлексотерапії та низькоінтенсивних фізичних факторів (ультразвукової та магнітолазерної терапії).

– Дослiджено щiльнiсть кiсткової тканини у хворих на деформуючий остеоартроз пiд час лiкування сiрководневими ваннами.

– Дослiджено механiзм впливу синглетно-кисневої терапiї при бронхiальнiй астмi.

– Вивчено стан iмунної системи у хворих на деформуючий остеоартроз пiд впливом санаторно-курортного лiкування.

– Доведено ефективнiсть використання мiкрохвильової резонансної терапiї при суглобовiй патологiї.

– Дослiджено механiзми зрушень у серцево-судиннiй системi студентiв при рiзних фiзичних навантаженнях.

За останнi 5 рокiв науковцями кафедри опублiковано 142 роботи, захищено 1 докторську та 2 кандидатських дисертацiї, 1 докторська дисертація успішно пройшла апробацію у 2015 році та готується до офіційного захисту.

Видано 4 посібники, 7 монографій, створено навчальний компакт-диск.

Щорічно кафедра організовує та проводить 2 науково-практичні конференції із актуальних питань реабілітації та фізіотерапії в клінічній практиці.