На кафедрі медичної реабілітації проводиться робота з виховання гармонійно розвиненої, високоосвіченої особистості, значний акцент робиться на національно-патріотичне виховання, формування активної соціальної позиції у студентів. Активно пропагується гуманізм, милосердя, духовність, здоровий спосіб життя, фізична та психологічна культура. У студентів культивується вміння креативно мислити, самостійно знаходити достовірну інформацію та правильно її інтерпретувати.

Викладачі кафедри підтримали створення неформального об'єднання студентів-реабілітологів, на засіданнях якого обговорюються теми, котрі цікавлять майбутніх фахівців як професійного, так і соціального, психологічного, патріотичного спрямування. Велика увага приділяється мотиваційній складовій, особливо для студентів першого курсу - студенти старших курсів та викладачі діляться досвідом практичної роботи, наочно демонструють навики та вміння, отримані на додаткових курсах, майстер-класах, стажуваннях.

Проведення засідання об'єднання студентів - реабілітологів (2018 р)

Студент 3 курсу Столярчук Влас розповідає першокурсникам про особливості роботи фахівців фізичної реабілітації (2018р)

Студенти-реабілітологи на волонтерських засадах проводять комплекси реабілітаійних заходів для людей з інвалідністю міста Тернопіль та пацієнтів Тернопільського обласного геронтологічного пансіонату. Така діяльність допомагає виховати у студентів такі необхідні моральні якості, як милосердя, співчуття, а також побачити виражений позитивний ефект від своєї праці, що є потужним мотивуючим фактором для подальшої професійної діяльності.

На постійній основі зі студентами проводяться відвідування художніх виставок, картинних галерей, театру, проводяться круглі столи за тематикою найважливіших подій в Україна та за її межами.