Монографії, патенти

Видано наступні монографії:

1. Приходський О.О., Голяченко А.О., Морарь Л., Мезенцев В.В. Медична статистика.- Тернопіль:Лілея, 2000.- 140 с.

2. Голяченко А.О. Основи медичної реабілітації.- Тернопіль : Лілея, 2000.- 120с.

3. Приходський О.О., Морарь Л., Голяченко А.О. Управління охороною здоров’я.- Тернопіль:Лілея, 2001.- 68 с.

4. Конопелько Г.Г., Голяченко А.О. Історія медицини та фармації України.- Тернопіль, 2001.- 96 с.

5. Конопелько Г.Г., Голяченко А.О. Історія медицини та фармації України на світовому тлі.- Тернопіль, 2002.- 96 с.

6. Голяченко А.О., Романюк Л.М., Смірнова В.Л. Медична статистика.- Тернопіль:Лілея, 2002. – 140 с.

7. Мисула І.Р., Голяченко А.О., Киливник В.С., Мартинюк В.І., Бакалюк Т.Г. Медична реабілітація. Організаційні та економічні аспекти.- Тернопіль:Лілея.- 2004.- 120 с.

8. Голяченко А.О., Олексієнко О.В., Андрієвський І.Ю. Реабілітація кардіологічних хворих.- Тернопіль: Лілея, 2006.- 60 с.

9. Голяченко А.О., Галникіна С.О., Голяченко Г.Б. Хронічні дерматози у дітей.- Тернопіль: Лілея, 2010. – 52 с.

10. Голяченко О.М., Голяченко А.О., Шульгай А.Г. Актуальні проблеми здоров’я української людності. Соціально-медичне дослідження.- Тернопіль: Лілея, 2012.- 116 с.

11. Голяченко А.О., Романюк Л.М., Смірнова В.Л. Виразкова хвороба: епідеміологія та реабілітація / За наук. редакцією проф. Голяченка А.О.- Тернопіль:Лілея, 2013.- 56 с.

12. Медична статистика / Голяченко А.О., Романюк Л.М., Смірнова В.Л.- Т.: ЛІЛЕЯ, 2014.- 140 с.

13. Математичне моделювання процесів управління охороною здоров’я / Голяченко А.О., Кузьмін І.В., Килівник В.С., Цвень П.В., Голяченко Г.Б. – Т.:ЛІЛЕЯ, 2015. – 96 с.

Отримано наступні патенти на винахід:

1. Патент України на винахід № 29964 А МКВ 609В 23/28 виданий 15.11.2000 р. Спосіб моделювання катехоламінової енцефалопатії / Маркова О.О., Боднар Я.Я., Мисула І.Р., Хара М.Р., Денефіль О.В., Дацко Т.В.

2. Патент України на винахід № 29914 А МКВ 609 В 23/28 виданий 15.11.2000 р. Спосіб моделювання токсичного гепатиту / Маркова О.О., Боднар Я.Я., Хара М.Р., Денефіль О.В., Мисула І.Р., Дацко Т.В.

3. Патент України на винахід № 29965 А МКВ 609 В 23/28 виданий 15.11.2000 р. Спосіб моделювання гострих виразок шлунку / Маркова О.О., Боднар Я.Я., Хара М.Р., Денефіль О.В., Мисула І.Р., Дацко Т.В.

4. Патент України на винахід № 29968 А МКВ 60( В 23/28 виданий 15.11.2000 р. Спосіб моделювання адренергічного пошкодження легень / Маркова О.О., Боднар Я.Я., Хара М.Р., Денефіль О.В., Мисула І.Р., Дацко Т.В.

5. Патент на винахід № 42921А МКВ А 61В5/0205, виданий 15.11.2001 р. Спосіб оцінки функціонального стану кардіореспіраторної системи / Дем‘яненко В.В., Швед М.І., Мисула І.Р.

6. Патент України на винахід №326921 МКВ А61Н 39/00, А 61В 8/91, А 61 N 1/06 виданий 15.02.2001 р. Аутосинхронізатор біоритмів / Ковальчук Л.Я., Мисула І.Р. , Дем‘яненко В.В.

7. Патент України на винахід №32691 А МКВ А61Н 39/00, А 61В 8/02, Н 01К 1/02 15.02.2001 р. Біоритмосинхронізатор / Дем‘яненко В.В., Мисула І.Р.

8. Патент України на винахід № 32686 А МКВ А 619 1/16 виданий 15.02.2001 р. Штатив-тримач предметних шкелець / Боднар Я.Я., Квік І.І., Мисула І.Р., Дем‘яненко В.В.

9. Патент України на винахід № 32684 А МКВ Н05В 3/06 виданий 15.02.2001 р. Пристрій для розігрівання і наклеювання парафінових блоків / Дем‘яненко В.В., Мисула І.Р.

10. Патент на винахід № 42964А МКВ А 0167/00 виданий 15.11.2001 р. Спосіб оксигенації води і пристрій для його здійснення / Дем‘яненко В.В., Мисула І.Р., Ємельяненко Ю.П., Касянов О.В., Пилипів А.І., Тураш І.Б.

11. Патент на винахід №44334 МКВ А 61 № 1/36, 1/08, 5/06, А 61В5/0245 15.02.02 р. Стабілізатор кардіоритму / Дем‘яненко В.В., Мисула І.Р., П’ятківський Я.Я.

12. Патент на винахід № 59775А МКВ А 61В5/0205 виданий 15.09.2003 р. Спосіб оцінки адаптаційної ресурсності серцево-судинної системи / Дем’яненко В.В., Мисула І.Р.

13. Патент на винахід №5606А61М15/02 виданий 15.03.2005р. Спосіб превентивної профілактики гіпоксії / Левицький П.Р., Мисула І.Р.

14. Патент на корисну модель № 57841. Зареєстровано 10.03.2011 р. № u 2010 11243; заявл. 20.09.2010; опубл. 10.03.2011, Бюл. № 5. Спосіб визначення вмісту циркулюючих ендотеліальних клітин у плазмі крові / Сусла О.Б., Мисула І.Р.

15. Патент України № 42167 А61К 33/00 Спосіб лікування хворих на захворювання суглобів / Бакалюк О.Й., Бакалюк Т.Г. / Тернопільський національний економічний університет. Заявл. 29.01.2009. Опубл. 25.06.2009 Бюл. №12.

16. Патент України № 42994 А61К 33/00 Спосіб лікування хворих на первинний остеоартроз з переважним ураженням колінних та гомілковостопних суглобів / Бакалюк О.Й., Бакалюк Т.Г. / Тернопільський національний економічний університет. Заявл. 23.03.2009. Опубл. 27.07.2009 Бюл. №14.

17. Патент України № 65523 А61К 33/00 Спосіб лікування хворих на первинний остеоартроз з переважним ураженням колінних суглобів та хронічним синовітом/ Бакалюк О.Й., Бакалюк Т.Г. / Тернопільський національний економічний університет. Заявл. 10.05.2011. Опубл. 12.12.2011 Бюл. №23.

18. Патент України № 66056 А61К 33/00 А61F 5/00 Спосіб лікування хворих на первинний остеоартроз з переважним ураженням колінних суглобів / Бакалюк О.Й., Бакалюк Т.Г., Мартинюк В.І. / Тернопільський національний економічний університет. Заявл. 10.05.2011. Опубл. 26.12.2011 Бюл. №24.

19. Патент України № 90114 А61К 33/00 Спосіб лікування хворих на первинний остеоартроз з переважним ураженням колінних суглобів та явищами реактивного синовіту / Бакалюк О.Й., Бакалюк Т.Г. / Тернопільський національний економічний університет. Заявл. 23.12.2013. Опубл. 12.05.2014 Бюл. №9.