Монографії, видані викладачами кафедри медичної реабілітації:

  • Сусла О.Б., Гоженко А.І., Мисула І.Р., Корда М.М., Швед М.І. Кардіоваскулярна кальцифікація при хронічній хворобі нирок/ Тернопіль, ТНМУ: Укрмедкнига.- 2022, 395 с.

  • Курортологія: історичні, організаційні та клінічні аспекти: монографія / В. С. Килівник, О. В. Гладкий, А. О. Голяченко, Ю. Й. Рудий, І. В. Руда / за заг. ред. В. С. Килівника. Київ: Вид-во «Центр учбової літератури», 2021. 232 с.

  • Стельмах Г.О., Мисула І.Р., Бакалюк Т.Г.Реабілітаційні технології при остеоартрозі колінних суглобів у пацієнтів похилого віку. - Тернопіль: «Крок».- 2019.-147 С.

  • Голяченко А.О., Кузьмін І.В., Килівник В.С., Цвень П.В., Голяченко Г.Б. /Математичне моделювання процесів управління охороною здоров’я – Т.:ЛІЛЕЯ, 2015. – 96 с.

  • Голяченко А.О., Романюк Л.М., Смірнова В.Л /Медична статистика - Т.: ЛІЛЕЯ, 2014.- 140 с.

  • Голяченко А.О., Романюк Л.М., Смірнова В.Л. Виразкова хвороба: епідеміологія та реабілітація / За наук. редакцією проф. Голяченка А.О.- Тернопіль:Лілея, 2013.- 56 с.

  • Голяченко О.М., Голяченко А.О., Шульгай А.Г. Актуальні проблеми здоров’я української людності. Соціально-медичне дослідження.- Тернопіль: Лілея, 2012.- 116 с.

  • Голяченко А.О., Галникіна С.О., Голяченко Г.Б. Хронічні дерматози у дітей.- Тернопіль: Лілея, 2010. – 52 с.

  • Голяченко А.О., Олексієнко О.В., Андрієвський І.Ю. Реабілітація кардіологічних хворих.- Тернопіль: Лілея, 2006.- 60 с.

  • Мисула І.Р., Голяченко А.О., Киливник В.С., Мартинюк В.І., Бакалюк Т.Г. Медична реабілітація. Організаційні та економічні аспекти.- Тернопіль:Лілея.- 2004.- 120 с.

  • Голяченко А.О., Романюк Л.М., Смірнова В.Л. Медична статистика.- Тернопіль:Лілея, 2002. – 140 с.

  • Конопелько Г.Г., Голяченко А.О. Історія медицини та фармації України на світовому тлі.- Тернопіль, 2002.- 96 с.

  • Конопелько Г.Г., Голяченко А.О. Історія медицини та фармації України.- Тернопіль, 2001.- 96 с.

  • Приходський О.О., Морарь Л., Голяченко А.О. Управління охороною здоров’я.- Тернопіль:Лілея, 2001.- 68 с.

  • Голяченко А.О. Основи медичної реабілітації.- Тернопіль : Лілея, 2000.- 120с.

  • Приходський О.О., Голяченко А.О., Морарь Л., Мезенцев В.В. Медична статистика.- Тернопіль:Лілея, 2000.- 140 с.

Патенти, отримані викладачами кафедри медичної реабілітації:

  • Патент України № 90114 А61К 33/00 Спосіб лікування хворих на первинний остеоартроз з переважним ураженням колінних суглобів та явищами реактивного синовіту / Бакалюк О.Й., Бакалюк Т.Г. / Тернопільський національний економічний університет. Заявл. 23.12.2013. Опубл. 12.05.2014 Бюл. №9.

  • Патент України № 65523 А61К 33/00 Спосіб лікування хворих на первинний остеоартроз з переважним ураженням колінних суглобів та хронічним синовітом/ Бакалюк О.Й., Бакалюк Т.Г. / Тернопільський національний економічний університет. Заявл. 10.05.2011. Опубл. 12.12.2011 Бюл. №23.

  • Патент України № 66056 А61К 33/00 А61F 5/00 Спосіб лікування хворих на первинний остеоартроз з переважним ураженням колінних суглобів / Бакалюк О.Й., Бакалюк Т.Г., Мартинюк В.І. / Тернопільський національний економічний університет. Заявл. 10.05.2011. Опубл. 26.12.2011 Бюл. №24.

  • Патент на корисну модель № 57841. Зареєстровано 10.03.2011 р. № u 2010 11243; заявл. 20.09.2010; опубл. 10.03.2011, Бюл. № 5. Спосіб визначення вмісту циркулюючих ендотеліальних клітин у плазмі крові / Сусла О.Б., Мисула І.Р.

  • Патент України № 42994 А61К 33/00 Спосіб лікування хворих на первинний остеоартроз з переважним ураженням колінних та гомілковостопних суглобів / Бакалюк О.Й., Бакалюк Т.Г. / Тернопільський національний економічний університет. Заявл. 23.03.2009. Опубл. 27.07.2009 Бюл. №14.

  • Патент України № 42167 А61К 33/00 Спосіб лікування хворих на захворювання суглобів / Бакалюк О.Й., Бакалюк Т.Г. / Тернопільський національний економічний університет. Заявл. 29.01.2009. Опубл. 25.06.2009 Бюл. №12.

  • Патент на винахід №5606А61М15/02 виданий 15.03.2005р. Спосіб превентивної профілактики гіпоксії / Левицький П.Р., Мисула І.Р.

  • Патент на винахід № 59775А МКВ А 61В5/0205 виданий 15.09.2003 р. Спосіб оцінки адаптаційної ресурсності серцево-судинної системи / Дем’яненко В.В., Мисула І.Р.

  • Патент на винахід №44334 МКВ А 61 № 1/36, 1/08, 5/06, А 61В5/0245 15.02.02 р. Стабілізатор кардіоритму / Дем‘яненко В.В., Мисула І.Р., П’ятківський Я.Я.

  • Патент на винахід № 42921А МКВ А 61В5/0205, виданий 15.11.2001 р. Спосіб оцінки функціонального стану кардіореспіраторної системи / Дем‘яненко В.В., Швед М.І., Мисула І.Р.

  • Патент України на винахід №326921 МКВ А61Н 39/00, А 61В 8/91, А 61 N 1/06 виданий 15.02.2001 р. Аутосинхронізатор біоритмів / Ковальчук Л.Я., Мисула І.Р. , Дем‘яненко В.В.

  • Патент України на винахід №32691 А МКВ А61Н 39/00, А 61В 8/02, Н 01К 1/02 15.02.2001 р. Біоритмосинхронізатор / Дем‘яненко В.В., Мисула І.Р.

  • Патент України на винахід № 32686 А МКВ А 619 1/16 виданий 15.02.2001 р. Штатив-тримач предметних шкелець / Боднар Я.Я., Квік І.І., Мисула І.Р., Дем‘яненко В.В.

  • Патент України на винахід № 32684 А МКВ Н05В 3/06 виданий 15.02.2001 р. Пристрій для розігрівання і наклеювання парафінових блоків / Дем‘яненко В.В., Мисула І.Р.

  • Патент на винахід № 42964А МКВ А 0167/00 виданий 15.11.2001 р. Спосіб оксигенації води і пристрій для його здійснення / Дем‘яненко В.В., Мисула І.Р., Ємельяненко Ю.П., Касянов О.В., Пилипів А.І., Тураш І.Б.

  • Патент України на винахід № 29964 А МКВ 609В 23/28 виданий 15.11.2000 р. Спосіб моделювання катехоламінової енцефалопатії / Маркова О.О., Боднар Я.Я., Мисула І.Р., Хара М.Р., Денефіль О.В., Дацко Т.В.

  • Патент України на винахід № 29914 А МКВ 609 В 23/28 виданий 15.11.2000 р. Спосіб моделювання токсичного гепатиту / Маркова О.О., Боднар Я.Я., Хара М.Р., Денефіль О.В., Мисула І.Р., Дацко Т.В.

  • Патент України на винахід № 29965 А МКВ 609 В 23/28 виданий 15.11.2000 р. Спосіб моделювання гострих виразок шлунку / Маркова О.О., Боднар Я.Я., Хара М.Р., Денефіль О.В., Мисула І.Р., Дацко Т.В.

  • Патент України на винахід № 29968 А МКВ 60( В 23/28 виданий 15.11.2000 р. Спосіб моделювання адренергічного пошкодження легень / Маркова О.О., Боднар Я.Я., Хара М.Р., Денефіль О.В., Мисула І.Р., Дацко Т.В.