Наукові публікації проф. Мисули І.Р.

 1. Role of Organic Carbon and Nitrogen of Mineral Waters in Their Neuro-Endocrine Effects at Female Rats/ Walery Zukow , Olena A Gozhenko, Yuriy V Zavidnyuk, Mykhaylo M Korda, Igor R Mysula, Ivan M Klishch, Igor V Zhylkevych, Igor L Popovych, Radosław Muszkieta, Marek Napierała, Magdalena Hagner-Derengowska and Alexander Skaliy// International Journal of Applied Exercise Physiology. 2020; Vol.9 No.4:20-26

 2. Role of Organic Carbon and Nitrogen of Mineral Waters in Their Neuro-Endocrine Effects at Female Rats/Walery Zukow, Olena A Gozhenko, Yuriy V Zavidnyuk, Mykhaylo M Korda, Igor R Mysula, Ivan M Klishch, Igor V Zhylkevych, Igor L Popovych, Radosław Muszkieta, Marek Napierała, Magdalena Hagner-Derengowska, Alexander Skaliy// International Journal of Applied Exercise Physiology .-2019, Vol. 9,No.4. , P 20-26.

 3. Evaluation of structural changes in the area of experimental mandibular defect when applying osteoplastic materials based on various component percentage of hydroxyapatite and polylactide/ Skochylo O. Mysula I. Ohonovsky R. Pohranychna Y. Pasternak Y.// Georgian medical news.- 2019, #9.- Vol. 294.- P. 145-150

 4. Патобіомеханічні порушення та методи корекції при первинному гонартрозі у пацієнтів похилого віку / Т. Г.Бакалюк, І. Р. Мисула, Г. О. Стельмах, Ю. В. Завіднюк, Х. Я. Максів, Н. Б. Жеворонко // Здобутки клінічної і експериментальної медицини.- 2018.- № 4. - C. 4-8.

 5. Forecasting caused by kozyavkin© method changes in hand function parameters in children with spastic form of cerebral palsy at their baseline levels as well as EEG, HRV and GDV / O. V. Kozyavkina, N. V. Kozyavkina, М. S. Hordiyevych, Т. B. Voloshyn, V. I. Lysovych, V. Y. Babelyuk, H. I. Dubkova, T. A. Korolyshyn, D. V. Popovych, I. R. Mysula, N. I. Sydliaruk, W. Zukow, I. L. Popovych. //Здобутки клінічної і експериментальної медицини.- 2018.- № 4. P. 34-38.

 6. Changes of gross motor function in patients with cerebral palsy during treatment by intensive neurophyziologicalrehabilitation system II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wyzwania i dylematy Fizjoterapii” . Zeszyt streszczen.- Bjala Podlaska, 24 -25 pazdziernira, 2018, S. 29-30 V. Kozyavkin, N. Kozyavkina, O. Kozyavkina, I. Mysula.

 7. Організація реабілітаційної допомоги людям похилого віку в умовах обласної фізіотерапевтичної лікарні реабілітації / І.Р. Мисула, Т.Г. Бакалюк, Л.В. Синоверський, Д.В. Попович, Г.О. Сірант, Ю.В. Завіднюк // Реабілітація та паліативна медицина.- 2018.- № 1(7).- С. 13-18.

 8. Комплексне відновлювальне лікування хворих на остеохондроз хребта в санаторних умовах / І.Р.Мисула, А.О.Голяченко, Т.Г.Бакалюк, О.Я.Зятковська, Ю.В.Завіднюк, Г.О.Сірант // Матеріали підсумкової LXI науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», 7 червня 2018 року, м. Тернопіль.- ТДМУ «Укрмедкнига», 2018.- С. 55-57.

 9. Role of organic carbon and nitrogen of mineral waters in their metabolic effects at female rats / Popovych Igor L, Zavidnyuk Yuriy V, Korda Mykhaylo M, Mysula Igor R, Klishch Ivan M, Zukow Walery // Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences.-2018.- VOL 8, № 12.- P. 793-802

 10. Feature of neuro-endocrine and immune reactions to various water-salt loads in female rats / Olena A Gozhenko, Yuriy V Zavidnyuk, Mykhaylo M Korda, Igor R Mysula, Ivan M Klishch, Walery Zukow, Igor L Popovych // Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences. - 2018. - VOL 8, № 9.-P. 11-31

 11. Features of metabolic reactions to various water-salt loads in female rats / Gozhenko Anatoliy I, Zavidnyuk Yuriy V, Sydliaruk Nataliya I, Mysula Igor R, Klishch Ivan M, Zukow Walery, Popovych Igor L, Korda Mykhaylo M // Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences. - 2018.- VOL 8, № 4.- P. 496-518.

 12. Relationships between caused by Kozyavkin© method changes in parameters of manual function and electroencephalogram, heart rate variability as well as gas discharge visualization in children with spastic form of cerebral palsy / Valeriy Y. Babelyuk, Halyna I. Dubkova, Tetyana A. Korolyshyn, Igor R. Mysula, Dariya V. Popovych, Igor L. Popovych, Walery Zukow // Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences. - 2018.- VOL 8, № 4.-P. 159-194

 13. General non-specific metabolic, neuroendocrine and immune reactions to various water-salt loads in female rats / Yuriy V Zavidnyuk, Igor R Mysula, Ivan M Klishch, Walery Zukow, Igor L Popovych, Mykhaylo M Korda // Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences. - 2018.- VOL 8, № 3.-P. 513-524.

 14. Реабілітаційні технології у хворих на первинний гонартроз в похилому віці / І.Р.Мисула, В.І.Мартинюк, Т.Г.Бакалюк, Г.О.Сірант, В.В.Вахновський, О.Ю.Лоза,О.Я.Зятковська, Ю.В.Завіднюк // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я -2017.- №3(73).- С.91-92

 15. Особливості морфологічних змін у кістковій тканині при застосуванні матеріалу на основі гідроскиапатиту та полілактиду / Скочило О.В.Мисула І.Р. // Вісник наукових досліджень - 2017.- №3.- С.137-143.

 16. Nowoczesne aspekty rehabilitacji osteochondrozy kręgosłupa połączonej z osteoporozą Zdrowie publiczne a rehabilitacja. / I. Mysula, A.Holyachenko, G. Wójcik, Yu. Mysula, N. Sydliaruk. // Зб. Праць укр.-польського симпозиуму, Трускавець, 20 жовтня, 2017 р.- Тернопіль: ТДМУ Укрмедкнига.- 2017. –С. 76-78.

 17. 1Сучасні аспекти відновного лікування остеохондрозу хребта поєднаного з остеопорозом / С. І.Р. Мисула, А.О. Голяченко, Ю.І. Мисула, О.А Голяченко, Н.І Сидлярук. / Україна. Здоров’я нації.- 2017.- №4.- c 44 – 47.

 18. Кальцифікація серця і судин при хронічній хворобі нирок: проблемні питання етіології і патогенезу / Сусла О.Б.Гоженко А.І.Бергєр Й. Мисула І.Р.Швед М.І. Лиходід О.М. // Фізіологічний журнал.- 2017.Т.63, № 5.-С. 80-93.

 19. Морфометрична характеристика тканин щічної ділянки порожнини рота при впливі різних типів запальної реакції за умови експериментального гастродуоденіту / Бондарчук В.І.Мисула І.Р. // Вісник Вінницького національного медичного університету.- 2017.- №1, Ч.2(Т.21).- С.216-219.

 20. Комплексне реабілітаційне лікування вертеброгенних больових синдромів із застосуванням пунктурної фізіотерапії та лікувальної глини / Мисула І.Р.,Голяченко А.О.,Бакалюк Т.Г., Зятковська О.Я., Завіднюк Ю.В. Мацюк В.Л. // Матер. підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (14 червня 2017 р, м. Тернопіль).- Тернопіль: Укрмедкнига, 2017.- С.79.

 21. Вплив комплексної терапії на показники індексної оцінки стану тканин пародонта / Сидлярук Н.І. Мисула І.Р. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. - 2016. - №2.- С. 79-83.

 22. Модуляция L-аргинин оксид азота. Пути и долгосрочный прогноз у больных с кальцификацией клапанов сердца, находящихся на хроническом гемодиализе / Сусла А.Б. Мисула И.Р. Гоженко А.И. Литовкина З.И. // Материалы IV конгреса ассоциации нефрологов новых независимых государств. Минск, 29-30.09.2016 г.- С. 75-76.

 23. Зміни показників гуморального імунітету при різних типах запальної реакції у тварин з гастродуоденітом / Мисула І.Р.Бондарчук В.І. // Медична та клінічна хімія.- 2015.-Т.17, № 2.- С.29-32

 24. Blood pressure and cardiac valve calcification in patients with chronic kidney disease / O. Susla, A. Gozhenko,I. Mysula // Nephrol. Dial. Transplant.: Abstracts 52nd ERA-EDTA Congress, May 28-31, 2015, London, United Kingdom. – 2015. – Vol. 30 Supplement 3. –P. 561.

 25. Шляхи оптимізації реабілітації хворих на остеоартроз в санаторних умовах / Мартинюк В.І.Мисула І.Р.Бакалюк Т.Г.Сірант Г.О.Левицька Л.В.Коваль В.Б.Квасніцька О.С. // Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія.- 2015.- №4.- С. 91-92

 26. Ефективність застосування сучасних методів фізичної реабілітації у хворих похилого віку на остеоартроз колінних суглобів на санаторних умовах / Мисула І.Р.Бакалюк Т.Г. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини.- 2014.- №1.- С.76-78.

 27. Possibilities of traction therapy in patients with knee joint osteoarthrosis. / Mysula I., Bakaluk T., Salayda I. // Journal of Health Sciences. – 2014, Vol. 04 No 03: 021-026.

 28. Динаміка показників перекисного окислення ліпідів при пародонтиті в залежності від типу запальної реакції / Мисула І. Р. Цвинтарна І.Я. // Бюллетень ХIII чтений им. В.В. Подвысоцкого, 19–20 июня 2014 года. – Одесса, - 2014. – С.265–266.

 29. тан перекисного окиснення ліпідів у пародонті тварин при експериментальному пародонтиті за зміненої реактивності організму / Мисула І. Р. Цвинтарна І.Я. // Вісник наукових досліджень. – 2014. – № 4(77). – С. 127-129.

 30. Features of structural reorganization of periodontal tissues in animals with periodontal dependent on type of inflammatory reaction / Mysula I.R.. Tsvyntarna I.Ya. // Journal of Health Sciences. – 2014. – № 4(9). – C. 115–122.

 31. Динаміка показників перекисного окислення ліпідів при пародонтиті в залежності від типу запальної реакції / Цвинтарна І.Я.Мисула І.Р. // Бюллетень XIII чтений им. В.В.Подвысоцкого, 19-20 июня 2014.- Одесса: УкрНИИ медицины транспорта, - 2014.- С.265-266.

 32. Дослідження ефективності застосування методів фізичної реабілітації в санаторних умовах у хворих на остеоартроз колінних суглобів із зниженою щільністю кісткової тканини / Мартинюк В.І.Мисула І.Р.Бакалюк Т.Г. Коваль В.Б.Вахновський В.В. Сірант Г.О.Салайда І.М. // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Курортологія: досягнення сучасної відновної медицини та перспективи» 8-9 жовтня, 2014 р., санаторій «Медобори» . Додаток до журналу «Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія», - 2014, - № 3.- С.70-74.

 33. Вплив дієтичної корекції на якість життя у пацієнтів похилого віку на остеоартроз після санаторно-курортного етапу реабілітації / Мартинюк В.І.Бакалюк Т.Г.Мисула І.Р. Островська О.С.Сірант Г.О.Фарина М.В. // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Курортологія: досягнення сучасної відновної медицини та перспективи» 8-9 жовтня, 2014 р., санаторій «Медобори» . Додаток до журналу «Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія», - 2014, - № 3.- С.65-67.

 34. Диференційований підхід в реабілітації хворих з поєднаною патологією суглобів та серця / Мисула І.Р., Левицька Л.В., Коваль В.Б., Бакалюк Т.Г., Левицький І.Б., Гах Т.Т. // Зб. матер. XVІІ міжнародної науково-практичної конференції «Спортивна медицина, лікувальна фізкультура та валеологія - 2014» м. Одеса 29-30 травня 2014.- С. 74-75

 35. Порівняльна характеристика впливу остеопластичного матеріалу на основі гідроксиапатиту та полілактиду на остеорегенеративні процеси в дефектах нижніх щелеп щурів / Скочило О.В.Мисула І.Р.Дацко Т.В. // Вісник наукових досліджень.- 2014.-№1(74). - С.71-75.

 36. Комплесне реабілітаційне лікування вертеброгенних больових синдромів із застосуванням пунктирної фізіотерапії та лікувальної глини // Мисула І.Р.Голяченко А.О.Бакалюк Т.Г. Левицька Л.В.Коваль В.Б. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини.- Матер конф. - Тернопіль, 2014.- С.29-30

 37. Особливості рентгенологічної картини відновлення кісткових дефектів щелеп щурів в експерименті при застосуванні імплантаційного матеріалу на основі гідроксиапатиту та полілактиду / Мисула І.Р., Скочило О.В. Данилевич Ю.О. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2013. - №2. - С.169-172.

 38. Кістково-пластичні матеріали для заміщення дефектів щелеп: від історії до сьогодення / Мисула І.Р., Скочило О.В. // Шпитальна хірургія. - 2013. - №3. - с.96-101.

 39. Features of structural reorganization of periodontal tissues in animals with periodontal disease and adrenaline intoxication dependent on type of inflammatory reaction / Sukhovolets I.O., Mysula I.R. // Journal of Health Sciences.- 2013.- Vol.3, No 8.- P.343-352.

 40. Особливості больового синдрому у хворих похилого віку з остеоартрозом / Мисула І.Р., Бакалюк Т.Г., Голяченко А.О., Коваль В.Б., Салайда І.М., Лавріненко О.М. // Український ревматологічний журнал.- 2013.- №3.- С.103-104.

 41. Вплив сульфідної бальнеотерапії на метаболізм оксиду азоту та рівень прозапальних цитокінів у хворих остеоартрозом / Мисула І.Р., Бакалюк Т.Г., Голяченко А.О., Салайда І.М., Левицька Л.В., Коваль В.Б., Лавріненко О.М. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини.- 2013.- №1.- С.100-103.

 42. Закономірності розвитку апоптозу тканинних лімфоцитів та відхилення вмісту цитокінів в динаміці політравми / Мисула І.Р., Гудима А.А., Козак Д.В. // Бюл. XII чтений им. В.В. Подвысоцкого, 23-24 мая, 2013 г.- Одеса, 2013.- С. 69-70.

 43. Особливості клініко-інструментальних показників у геронтологічних хворих з остеоартрозом колінних суглобів / Мисула І.Р., Бакалюк Т.Г., Голяченко А.О., Салайда I.М., Левицька Л.В., Коваль В.Б., Лавріненко О.М. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини.- Зб. Матеріалів підсумкової науково-практичної конференції ТДМУ, 18 червня 2013 р. - Тернопіль, 2013 р.- С.167-168.

 44. Comparative analysis of endothelial dysfunction in patients with carotid plaque calcification at the stages of predialysis and dialysis of chronic kidney disease / Oleksandr Susla, Mykola Shved, Ihor Mysula, Halyna Susla // Abstracts ISN World Congress of Nephrology 2013, May 31-June 4, 2013, Hong Kong. – Mode of access: http: //www.abstracts2view.com/wcn/view.php?nu=WCN13L_351.

 45. Динаміка структурно-функціональних показників серця під впливом комплексного лікування з включенням аргініну глутамату і мельдонію у хворих із клапанною кальцифікацією на хронічному гемодіалізі / Мисула І.Р., Сусла О.Б., Гоженко А.І. // Вісник наукових досліджень. – 2013. – № 4. – С. 7-12.

 46. Перебіг пародонтиту при гіпоергічному та гіперергічному типах запальної реакції на фоні адреналінової міокардіопатії / Мисула І. Р.,Суховолець І.О. // Медична хімія. – 2013. - № 3 (56), т. 15. – С. 27-31.

 47. мунологічні порушення та зміни пероксидного окиснення ліпідів у патогенезі пародонтиту при нормоергічному типі запалення / Мисула І. Р., Цвинтарна І.Я. // Вісник наукових досліджень. – 2012. – № 4 (69). – С. 69–72.

 48. Зміни імунологічних показників у крові тварин при пародонтиті за різних типів запальної реакції / Мисула І. Р., Цвинтарна І.Я. // Буковинський медичний вісник. – 2012. – Т. 16, № 3 (63). – С. 56–59.

 49. Перебіг ПОЛ у тварин з різними типами запальної реакції при поєднанні пародонтиту з адреналіновою міокардіопатією / Мисула І.Р.,Суховолець І.О. // Практична медицина. – 2012. - № 5 (XVIII). – С. 53 – 57.

 50. Особливості перебігу пародонтиту у тварин з адреналіновою міокардіодистрофією / Мисула І.Р.,Суховолець І.О. // Вісник наукових досліджень. – 2012. - № 3. – С. 75 – 78.

 51. Особливості цитокінового статусу у хворих на остеоартроз із зниженою щільністю кісткової тканини / Бакалюк Т.Г., Мисула І.Р., Лавріненко О.М., Мартинюк В.М., Фарина М.В. // Український ревматологічний журнал.- 2012.- №3.- С. 87.

 52. Вивчення впливу сульфідної бальнеотерапії на маркери кісткового та хрящового метаболізму у хворих з остеоартрозом із зниженною щільністю кісткової тканини / Бакалюк Т.Г., Мисула І.Р., Вахновська Є.Є. // Вісник наукових досліджень.- 2012. - №2.- С. 113-116.

 53. Carotid plaque calcification and endothelial dysfunction in predialysis patients with chronic kidney disease / Anatoliy Gozhenko, Oleksandr Susla, Mykola Shved, Ihor Mysula, Halyna Susla // Nephrol. Dial. Transplant. Plus: Abstracts 48th ERA-EDTA Congress, June 23-26, 2011, Prague, Czech Republic. – 2011. – Vol. 4 Supplement 2: doi: 10.1093/ndtplus/4.s2.31. – Mode of access: http: // ckj.oxfordjournals.org/content/4/suppl_2/4.s2.31.abstract.

 54. Структурно - функціональні зміни ендотелію і кальциноз серцевих клапанів у пацієнтів із хронічною хворобою нирок до проведення діалізу / Сусла О.Б., Мисула І.Р., Гоженко А.І. // Кровообіг та гомеостаз.- 2011.- №3-4. - С. 64-69.

 55. Відновна терапія у хворих на остеоартроз із комор бідною кардіологічною патологією / Мисула І.Р., Левицька Л.В., Коваль В.Б. // Вісник наукових досліджень. -2011. - №4.- С. 56-57.

 56. Особливості підготовки студентів по предмету Фізіотерапія у Саксіонському університеті (Нідерланди), застосування її елементів у Тернопільському мед. університеті / Мисула І.Р., Салайда І.М. // Вісник наукових досліджень.-2011. - №3.- С. 56-57.

 57. Реабілітація в практичній діяльності сімейного лікаря / Мисула І.Р., Голяченко А.О., Коваль В.Б. // Вісник наукових досліджень. - 2011. - № 4. - С. 66.

 58. Оцінка ефективності фізіотерапевтичних підходів в реабілітаційному лікуванні хворих з остеоартрозом / Мисула І.Р., Бакалюк Т.Г., Мартинюк В.І., Вахновський В.В., Чопко Ю.М., Грицюк О.О., Савчук О.Р. // Вісник наукових досліджень. - 2011.- №4. - С.54-55.

 59. Кальцифікація сонних артерій у хворих із термінальною нирковою недостатністю, які перебувають на хронічному гемодіалізі / Сусла О.Б., Мисула І.Р., Гоженко А.І., Левицький А.В. // Український журнал нефрології і діалізу. - 2010. - №4 (28). - С. 29-35.

 60. Remodeling of carotid arteries and endothelial dysfunction in patients with end-stage renal disease / Susla O., Gozhenko A., Mysula I., Shved M. // Nephrol. Dial. Transpant. Plus. - 2010. - Vol.3, Suppl.3. - P. 179.

 61. Нові підходи в діагностиці та лікуванні хворих з хронічним синовітом на санаторно-курортному етапі реабілітації / Мисула І.Р., Бакалюк Т.Г., Мартинюк В.І., Вахновський В.В., Лавріненко О.М., Салайда І.М., Чопко Ю.М., Шиманська О.Ф., Шиманський В.О. // Вісник наукових досліджень. – 2009. №4. - С. 35-37.

 62. Медична реабілітація на рівні лікаря загальної практики / Голяченко А.О., Мисула І.Р., Коваль В.Б., Мартинюк В.М., Вахновський В.В. // Вісник наукових досліджень. – 2009. №4. - С. 26-27.

 63. Клінічні ефекти магнітотерапії у хворих на післяінфарктний кардіосклероз / Мисула І.Р., Левицька Л.В., Левицький І.Б., Коваль В.Б., Брикса Н.Я., Гнатко М.В., Калайджан-Савчук С.С., Гах Т.Т., Жеворонко Н.Б., Кучеренко В.М. // Вісник наукових досліджень. – 2009. №4. - С. 15-17.

 64. Функціональна активність ендотелію у хворих із кальцинозом клапанів серця на програмному гемодіалізі / Гоженко А.І., Мисула І.Р., Сусла О.Б. // Український журнал нефрології і діалізу. - 2009. - №4. - С. 21-24.

 65. Динамика показателей липидного профиля, оксидативного стресса и эндогенной интоксикации у пациентов с кальцинозом клапанов сердца на хроническом гемодиализе / Сусла А.Б., Гоженко А.И., Мисула И.Р., Симко Г.Б., Сусла Г.Б. // Нефрология. - 2009. - Т.13, №3. - С. 118-119.

 66. Особливості судинно-тромбоцитарного і коагуляційного гемостазу у хворих із кальцинозом клапанів серця, які знаходяться на хронічному гемодіалізі / Сусла О.Б., Мисула І.Р., Гоженко А.І. // Буковинський медичний вісник. - 2009. - Т.13, №3. - С. 89-92.

 67. Метаболічна складова кальцифікації клапанного апарату серця у хворих, які перебувають на хронічному гемодіалізі / Гоженко А.І., Мисула І.Р., Сусла О.Б., Якубишина І.Г. // Медична хімія. - 2009. - Т.11, №2. - С. 15-19.

 68. Фосфорно-кальцієвий баланс і кальциноз клапанів серця у хворих, які перебувають на хронічному гемодіалізі / Мисула І.Р., Сусла О.Б., Смачило І.В., Гоженко А.І. // Вісник наукових досліджень. - 2009. - № 1. - С. 16-18.

 69. Ефекти валкіонтерапії у хворих на ішемічну хворобу серця з гіперліпдемією / Мисула І.Р., Левицька Л.В., Коваль В.Б., Гребеник М.В., Брикса Н.Я., Гнатко М.В., Савчук С.С., Гах Т.Т., Романишин К.С., Ярема Н.І. // Вісник наук. досл. - 2008. - Т.2 (51), №4. - С. 46-47.

 70. Медична реабілітація хворих на хронічний некалькульозний холецистит із зон радіоактивного забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС / Мисула І.Р., Лавріненко О.М., Мартинюк В.І., Чопко Ю.М., Шиманська О.Ф. // Вісник наук. досл. - 2008.- Т.2 (51), №4. - С.39-40.

 71. Ефективність витягнення суглобів у хворих з остеоартрозом на санаторно-курортному етапі реабілітації / Мисула І.Р., Бакалюк Т.Г., Мартинюк В.І., Чопко Ю.М., Вахновський В.В., Шиманський В.О., Мацюк В.Л., Фарина М.В. // Вісник наукових досліджень. – 2008. - Т.2 (51), № 4. С.7-9.

 72. Динаміка гістоструктурних змін печінки у щурів різного віку при адреналіновій міокардіодистрофії / Перепелиця М.П., Мисула І.Р., Волошин В.Д. // Вісник морфології . - 2008. - Т.14, №1. - С. 84-86.

 73. Морфологічні зміни серцевого мяза щурів при гіпоергічному та гіпергічному перебігу адреналінової міокардіопатії в експерименті / Мисула І.Р., Бойків А.Б. // Здобутки клініч. і експерим. Медицини. - 2008. - №1 (8) - С. 47-50.

 74. Комплексна терапія з включенням методів акупунктури в реабілітації хворих на постінфарктний кардіосклероз з артеріальною гіпертензією / Мисула І.Р., Левицька Л.В. // Вісник наукових досліджень. – 2007. №.5 - С.26-28.

 75. Реабілітаційні аспекти в практиці сімейного лікаря / Голяченко А.О., Мисула І.Р., Коваль В.Б. // Вісник наукових досліджень. – 2007. №4. - С. 7-8.

 76. Активність трансаміназ у сироватці, крові піддослідних груп тварин з адреналіновою міокардіопатією при різних типах запальної реакції / Бойків А.Б., Мисула І.Р. // Медична хімія. – 2007. Т.9, №2. - С. 38-41.

 77. Апітерапія в лікуванні первинного остеоартрозу на санаторно-курортному етапі реабілітації / Мисула І.Р., Бакалюк Т.Г., Мартинюк В.І., Чопко Ю.М., Махновський В.В., Шиманський В.О., Шиманська О.Ф. // Вісник наукових досліджень. – 2007. №4. - С. 5-7.

 78. Особливості імунологічних та метаболічних зрушень у дорослих і старих щурів при розвитку адренергічного ушкодження печінки / Перепелиця М.П., Мисула І.Р. // Вісник наукових досліджень. – 2007. №1. - С. 105-108.

 79. Вплив кардіотоксичної дози адреналіну на функціональний стан печінки дорослих і старих щурів / Мисула І.Р., Хара М.Р., Перепелиця М.П. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2006. №2. - С. 84-86.

 80. Структурна характеристика серця дорослих і старих тварин у різні терміни розвитку адреналінової міокардіодистрофії / Мисула І.Р., Сусла О.Б., Творко В.М. // Вісник наукових досліджень. - 2004. - №3. – С. 116-119.

 81. Динаміка змін біохімічних показників крові тварин з різною реактивністю після пульмонектомії / Мисула І.Р., Вайда О.В. // Матер. IV Національного конгресу патофізіологів України з міжнар. участю: Чернівці, травень 2004 р.- Чернівці: БДМА.- 2004.- Ч.1, №2; Т.ІІІ. - С. 80-82.

 82. Тканинний протеоліз кукси бронхи після пульмонектомії у тварин з різним типом запальної реакції / Мисула І.Р., Вайда О.В. // Вісник морфології. - 2004. - №2. - С. 34-37.

 83. Вплив світлоімпульсних подразнень на резистентність білих щурів до гіпоксичної гіпоксії / Мисула І.Р., Левицький П.Р., Дем’яненко В.В. // Вісник наукових досліджень. - 2003. - №3. - С. 81-82.

 84. Кровопостачання кукси бронха у тварин після пульмоноктомії залежно від типу реактивності / Мисула І.Р., Вайда О.В., Герасимюк І.Є. // Вісник наукових досліджень. – 2003. - Т.32, № 3. - С. 73-74.

 85. Пелоїдотерапія та пунктурна фізіотерапія в комплексному лікуванні нейрорефлекторних вертеброгенних больових синдромів / Мисула І.Р., Голяченко А.О., Бакалюк Т.Г., Левицька Л.В., Лавріненко О.М. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. - 2003. - №1. - С. 55-57.

 86. Особливості змін імунологічної реактивності у дорослих і старих тварин з адреналіновою міокардіодистрофією / Мисула І.Р. // Медична хімія. - 2002. - Т.4, №3. - С. 42-45.

 87. Динаміка маркерів ендогенної інтоксикації у дорослих та старих тварин в умовах розвитку адреналінової міокардіодистрофії / Сусла О.Б., Мисула І.Р., Балабан Ю.С. // Вісник наукових досліджень. - 2002. - №1. - С. 102-104.

 88. Сучасні погляди на патогенез ураження нирок при лептоспірозі / Васильєва Н.А., Мисула І.Р. // Інфекційні хвороби. - 2001. - №2. - С. 62-67.

 89. Про інформативність ультразвукового дослідження при хронічній венозній недостатності нижніх кінцівок / Гощинський В.Б., Чижишин Б.З., Мисула І.Р., Венгер І.К. // Вісник наукових досліджень. – 2001. - №2. - С. 51-54.

 90. Особливості запального кровотоку у легенях молодих здорових осіб при різних типах погоди / Вадзюк С.Н., Мисула І.Р., Зятковська Н.Є., Сусла О.Б., Лісничук Н.Є. // Вісник наукових досліджень. – 2001. - №2. - С. 30-33.

 91. Етапність діагностичної та лікувальної тактики при холецистохоледохолітіазі з використанням ендо-лапароскопічних малоінвазивних хірургічних втручань / Савчук О.Я., Дзюбановський І.Я., Мисула І.Р. // Шпитальна хірургія. - 2001. №2. - С. 134-137.

 92. Вплив «Фібрабету» ізольовано та у поєднанні з настоянкою ехінацеї пурпурової на хронічний пієлонефрит / Дзига С.В., Гонський Я.І., Мисула І.Р., Бакалюк О.Й. // Медична хімія. – 2001. - Т.3, №2. - С. 58-61.

 93. Деякі показники мінерального обміну у хворих на гіпертонічну хворобу при розвантажувально-дієтичній терапії / Кузів П.П., Мисула І.Р., Сливка Ю.І., Дерпак Ю.Ю. // Медична хімія. – 2001. Т.3, №2. - С. 52-55.

 94. Морфометрична оцінка вікових змін серця експериментальних тварин / Гнатюк М.С., Мисула І.Р., Сусла О.Б. // Вісник наукових досліджень. – 2000. №3. - С. 83-85.

 95. Методичні підходи до діагностики десинхронозів / Мисула І.Р., Дем‘яненко В.В., Дем‘яненко С.М. // Республ.наук.-практ.конф. 20-21 травня. Харків-1999. Укр.терапевт.журнал. – 1999. - №1(1). - С. 16-18.

 96. Реактивність визначає особливості перебігу адреналінового ураження міокарда у щурів / Хара М.Р., Бондаренко Ю.І., Мисула І.Р. // Фізіол. журнал. – 1998. - Т.44, №4. - С. 122.

 97. Гіпоксія міокарда та резистентність організму / Маркова О.О., Файфура В.В., Бондаренко Ю.І., Мисула І.Р., Денефіль О.В., Хара М.Р. // Фізіологічний журнал. -1996. -Т.42, № 3-4: Матеріали ІІ конгресу патофізіологів України, присвяченого 100-річчю від дня народження ак. М.М. Сиротиніна. - С. 65.

 98. Гіпоксія міокарда та резистентність організму // Маркова О.О., Файфура В.В., Бондаренко Ю.І., Мисула І.Р., Денефіль О.В., Хара М.Р. // Фізіологічний журнал. - 1996. - Т.42, №3-4. - С. 65.

 99. Зміни рівня гормонів в крові дорослих та старих щурів під час стресорного впливу / Мисула І.Р. // Вісник наукових досліджень. - 1995. - №7. - С. 217.

 100. Функціональні зміни в серцевому мязі дорослих і старих щурів після стресорного пошкодження / Мисула І.Р. // Вісник наукових досліджень. - 1995. - №6. - С. 211.

 101. Вікові особливості енергетичного метаболізму серцевого м’язу під час стресорного впливу / Мисула І.Р. // Вісник наукових досліджень. - 1995. - №5. - С. 126.

 102. Особливості електролітного обміну в серцевому м’язі дорослих і старих щурів після стресорного впливу / Мисула І.Р. // Вісник наукових досліджень. - 1995. - №5. - С. 124.

 103. Коррекция простагланди-ном Е2 биохимических и морфометрических показателей в миокарде взрослых и старых крыс при стрессорном повреждении / Мисула И.Р. // Вісник наукових досліджень. - 1995. - №3. - С. 264.

 104. Вміст макро- і мікроелементів в серцевому м’язі дорослих і старих щурів після стресорного впливу / Маркова О.О., Боднар Я.Я., Мисула І.Р., Квік І.І. // Физиологический журнал. - 1995. - Т.40, №2. - С. 100-104.

 105. Зміни показників тетраполярної реографії у дорослих і старих щурів при стресі / Маркова О.О., Мисула І.Р., Ониськів А.Г., Гудима А.А. // Физиологический журнал. - 1992. - Т.38, №2. - С. 108-111.

 106. Зміни вмісту продуктів гліколізу в міокарді дорослих і старих щурів при стресі / Маркова О.О., Мисула І.Р. // Физиологический журнал. - 1992. - Т.38, №1. - С. 96-98.

 107. Коррекция ионолом катехоламиновых повреждений миокарда / Маркова Е.А., Мисула И.Р., Дацко А.И. // Физиологический журнал АН УССР. - 1990. - №2. - С.88-91.

 108. Коррекция ионолом катехоламиновых повреждений миокарда / Маркова Е.А., Мисула И.Р., Дацко А.И. // Физиологический журнал. - 1990. - Т.36, №2. - С. 88-91.