Наукові публікації проф. Голяченка А.О.

 1. Экономико-математическая модель для управления стационарной помощью “Наука и производство здравоохранению” /Голяченко А.О.//Материалы 2 Киевской международной научно-практической конференции изобретателей.-Киев,1990.-С.121-122
 2. Региональные особенности здоровья жителей Украины/ Голяченко А.О. //Материалы 9 объединенной научной медико-технической конференции.- Винница,1991.- С.7 -
 3. Вивчення захворюваності людності хворобами нервової системи та організація неврологічної допомоги/ Голяченко А.О.//Матеріали 1 Міжнародного конгресу із інтегративної антропології.- Тернопіль, 1995.- С118 -
 4. Соціальні та організаційні аспекти неврологічної допомоги в сільському районі/ Голяченко А.О.//Вестник проблем биологии и медицины.- 1996.- Вип.9.- С.93-94
 5. Організація неврологічної допомоги в сучасних умовах/ Голяченко А.О. Іщенко М.М. //Український вісник психоневрології.- 1996.- Т.4.- Вип.3.- С.29-31
 6. Про вартість неврологічної допомоги/ Голяченко А.О. Іщенко М.М.// Практична медицина.- 1996.- №1-2.- С73-77
 7. Потреба в неврологічній допомозі мешканцям сільського району на тлі реформування української здоровоохорони /Голяченко А.О.// Матеріали 3 з’їзду соціальних гігієністів і організаторів охорони здоров’я України.-Київ,1996.- С.80-83 -
 8. Соціальна зумовленість хвороб нервової системи/ Голяченко А.О.// В зб. “Здобутки клінічної та експериментальної медицини.” Матеріали 39 підсумкової наукової конференції.- Тернопіль, 1996.- С.53-57 Іщенко М.М.
 9. Захворюваність сільської людності хворобами нервової системи та потреба в неврологічній допомозі (науковий огляд) Медичний реферативний журнал.- 1997.- Розд.2.- №1-2.- С.55-61
 10. Чи потрібна Україні бюджетно-страхова медицина? / Голяченко А.О Хара О.І..// Журнал дерматологии и венерологии.- 1998.- №1.- С.7-9
 11. Медична статистика як фундамент соціально-медичних досліджень/ Голяченко А.О. Приходський О.О., Романюк Л.М., Крицька Г.А.//Вісник Вінницького державного медичного університету.- 1998.- №2.- С.486-487-
 12. Сімейний лікар у системі первинної медичної допомоги населенню/ Голяченко А.О. Медведов-ська Н.М. //Практична медицина.- 1999.- №7-8.- С.92-95
 13. Сучасні проблеми організації охорони здоров’я /Голяченко А.О., Голяченко О.М., Романюк Л.М.//Вісник наукових досліджень.- 1999.- №1.- С.112-113
 14. Ефективність застосування сірководневих ванн в санаторії “Медобори” у хворих з первинним остеоартрозом у поєднанні з остеопорозом/ Голяченко А.О., Мартинюк В.І., Бакалюк Т.Г., Лавріненко О.М.// Матеріали Української науково-практичної конференції з міжнародною участю «Нові методи лікування в курортній практиці».– Хмільник, 2000.- С.67
 15. Ефективність застосування пунктурної лазеротерапії при різних видах енцефалопатій/ Голяченко А.О. Мартинюк В.І., Бакалюк Т.Г. Лавріненко О.М.//,Здобутки клінічної та експериментальної медицини.- Тернопіль:Укрмедкнига, 2000.- Вип.6.- С.73
 16. Дослідження впливу Valkion-терапії на ступінь вираженості синдрому ендогенної інтоксикації в лікуванні хворих з деформуючим остеоартрозом/ Голяченко А.О. Мартинюк В.І., Бакалюк Т.Г. Лавріненко О.М.//, Збірник “Дослідження ефективності застосування Valkion-терапії”.- Київ, 2000.- С.18-19
 17. Перспективи роботи місцевих оздоровниць санаторного типу/ Голяченко А.О. Мартинюк В.І., Бакалюк Т.Г. Лавріненко О.М.//, Здобутки клінічної та експериментальної медицини.- Тернопіль: Укрмедкнига, 2000.- Вип.5.- С.63
 18. До питання про вартість венерологічної допомоги/ Голяченко А.О. Хара О.І. //Журнал дерматологии и венерологии.- 2000.- №2.- С.100-102-
 19. Про вартість офтальмологічної допомоги/ Голяченко А.О., Медведовсь-ка Н.М.//Вісник наукових досліджень.- 2000.- №2.- С.90-92-
 20. Організація медичної реабілітації в санаторії “Медобори” /Голяченко А.О., Мартинюк В.І. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2000.- №3.- С.49-52-
 21. Економічні проблеми української охорони здоров’я на макрорівні / Голяченко А.О. //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2000.- №4.- С.48-50- -
 22. Потреба в стаціонарній медичній реабілітації мешканців сільського району/ Голяченко А.О., Мартинюк В.І. //Вісник наукових досліджень.- 2000.- №1.- С.91-92
 23. Проблема вартості в українській охороні здоров’я / Голяченко А.О. //Вісник наукових досліджень.- 2001.- № 1.- С.109-111
 24. Ціноутворення хірургічної допомоги та забезпечення її економічної ефективності на базовому рівні/ Голяченко А.О. Романюк Л.М., Бойко В.П. , Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2001.- № 3.- С.101-107
 25. Реабілітація хворих остеохондрозом хребта із радикулярним синдромом в умовах санаторію/ Голяченко А.О. Бакалюк Т.Г. //Матеріали V Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих учених.- Тернопіль: Укрмедкнига, 2001.- С.122
 26. Економічні проблеми української здоровоохорони на мікрорівні/ Голяченко А.О. //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2001.- №1.- С.41-43
 27. Організація пелоїдотерапії в багатопрофільній лікарні / Голяченко А.О. //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2002.- № 2.- С.105-107
 28. Проблеми фінансування української здоровоохорони в історичному аспекті/ Голяченко А.О. Голяченко О.М.//Матеріали наук.-практ. конф. “Актуальні питання реформування системи охорони здоров’я на сучасному етапі соц.-економічного розвитку суспільства”.- Харків, 2002.- С.10-11
 29. Використання фізичних чинників в реабілітації деформуючого остеоартрозу із різним ступенем щільності кісткової тканини Збірник наук. праць ХLV підсумкової (міжрегіональної) науково-практичної конференції, 7 червня 2002 р.- Вип.7.-Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига».- 2002.- с.45 Мисула І.Р., Голяченко А.О. Мартинюк В.І., Лавріненко О.М.
 30. Медична та економічна ефективність пелоїдотерапії в умовах багатопрофільного санаторію/ Голяченко А.О. //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2002.- № 3.- С.72-73
 31. Ціноутворення психіатричної допомоги та забезпечення її економічної ефективності/ Голяченко А.О., Загородній С.І., Шкробот В.В.//Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2002 - № 4.- С.77-81
 32. Пелоїдотерапія та пунктурна фізіотерапія в комплексному лікуванні нейрорефлекторних вертеброгенних больових синдромів/ Мисула І.Р., Бакалюк Т.Г., Голяченко А.О. Левицька Л.В. і ін. //, Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2003. – № 1 . – С. 48-52.
 33. Голяченко А.О., Романюк Л.М., Смірнова В.Л. Виразкова хвороба: епідеміологія та реабілітація / За наук. редакцією проф. Голяченка А.О.- Тернопіль:Лілея, 2013.- 56 с. (монографія)
 34. Бакалюк Т.Г., Мисула І.Р., Голяченко А.О., Коваль В.Б., Салайда І.М., Лаврінеко О.М. ОСОБЛИВОСТІ БОЛЬОВОГО СИНДРОМУ У ХВОРИХ ПОХИЛОГО ВІКУ З ОСТЕОАРТРОЗОМ // Український Ревматологічний журнал / VІ національний конгрес ревматологів України 19-21.11.2013.- 2013.- №3 с.103-104
 35. Мисула І.Р., Бакалюк Т.Г., Голяченко А.О., Салайда І.М., Левицька Л.В., Коваль В.Б., Лавріненко О.М. ВПЛИВ СУЛЬФІДНОЇ БАЛЬНЕОТЕРАПІЇ НА МЕТАБОЛІЗМ ОКСИДУ АЗОТУ ТА РІВЕНЬ ПРОЗАПАЛЬНИХ ЦИТОКІНІВ У ХВОРИХ на ОСТЕОАРТРОЗ // «Здобутки клінічної і експериментальної медицини».- 2013 №1.- с.100-103
 36. Мисула І.Р., Бакалюк Т.Г., Голяченко А.О., Салайда І.М., Левицька Л.В., Коваль В.Б., Лавріненко О.М. ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІКО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ У ГЕРОНТОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ З ОСТЕОАРТРОЗОМ КОЛІННИХ СУГЛОБІВ // Збірник матеріалів конференції 2013 року «Здобутки клінічної та експериментальної медицини»
 37. Голяченко А.О. Стратегія застосування медичної реабілітації в амбулаторно-поліклінічних умовах // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Стратегія і тактика використання немедикаментозних методів терапії в лікарській практиці відновної медицини» 11-12 квітня 2013 р.- Львів: «Папуга», 2013.- С.39-41
 38. Голяченко А.О., Мисула І.Р., Коваль В.Б. Організація реабілітації хворих кардіологічного профілю // Матеріали V наук.-практ. конф. «Застосування нетрадиційних методів лікування в санаторних умовах» 22 квітня 2013 р. – Тернопіль: Лілея, 2013. – С. 11-13
 39. Голяченко А.О., Мисула І.Р., Коваль В.Б., Левицька Л.В. Організація реабілітації хворих кардіологічного профілю // Матеріали ІІІ Всеукраїнського з’їзду фахівців із спортивної медицини та лікувальної фізкультури «Людина, спорт і здоров’я – 2013» 7-8 листопада 2013 р.- Київ: «Видавництво КІМ», 2013.- С. 274-277
 40. Мисула І.Р., Левицька Л.В., Голяченко А.О., Коваль В.Б., Левицький І.Б., Калайджан-Савчук С.С., Гах Т.Т., Бобеляк Н.П. Реабілітаційне лікування у хворих на остеоартроз із супутньою кардіологічною патологією // Матеріали ІІІ Всеукраїнського з’їзду фахівців із спортивної медицини та лікувальної фізкультури «Людина, спорт і здоров’я – 2013» 7-8 листопада 2013 р.- Київ: «Видавництво КІМ», 2013.- С. 47-51
 41. Голяченко А.О.Стратегія застосування медичної реабілітації в амбулаторно-поліклінічних умовах // XIII науково-практична конференція з міжнародною участю «Фізіотерапевтичні читання – 2013» 13-14 грудня 2013 р.- Київ, 2013.- С.57-59
 42. Медична статистика / Голяченко А.О., Романюк Л.М., Смірнова В.Л.- Т.: ЛІЛЕЯ, 2014.- 140 с. (монографія)
 43. Голяченко А.О., Шульгай А.Г., Теренда Н.О. Математичне моделювання процесів управління охорони здоров’я // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2014.- №2.- С.
 44. Мисула І.Р., Голяченко А.О., Бакалюк Т.Г., Левицька Л.В., Коваль В.Б., Вахновський В.В. Комплексне реабілітаційне лікування вертеброгенних больових синдромів із застосуванням пунктурної фізіотерапії та лікувальної глини // «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» : Збірник матеріалів конференції (Тернопіль, 21 травн. 2014 р. / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського.- Тернопіль : ТДМУ «Укрмедкнига», 2014.- С.29-30
 45. Мисула І.Р., Бакалюк Т.Г., Голяченко А.О., Левицька Л.В., Лавріненко О.М. Актуальність впровадження елективного курсу «Основи натуропатії» у навчальний процес для студентів медичного факультету на кафедрі медичної реабілітації // «Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України», присвяченої 160-річчю з дня народження І.Я. Горбачевського (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 15-16 травн. 2014 р.) : у 2 ч. / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського.- Тернопіль : ТДМУ, 2014.- Ч. 2. – С. 214-217
 46. Мисула І.Р., Левицька Л.В., Бакалюк Т.Г., Голяченко А.О., Квасніцька О.С., Левицький І.Б., Загородня М.М. Клінічні ефекти імпульсної магнітотерапії у хворих на післяінфарктий кардіосклероз // Матеріали міжобласної науково-практичної конференції «Сучасні аспекти діагностики, лікування і реабілітації захворювань внутрішніх органів», Тернопіль, 23-24 жовтня 2014 р.. Тернопіль: Укрмедкнига, 2014. – С.42.
 47. Мисула І.Р., Бакалюк Т.Г., Голяченко А.О., Левицька Л.В.,Квасніцька О.С. Нові підходи до реабілітації хворих остеоартрозом нижніх кінцівок з супутнім поперековим остеохондрозом // Матеріали міжобласної науково-практичної конференції «Сучасні аспекти діагностики, лікування і реабілітації захворювань внутрішніх органів», Тернопіль, 23-24 жовтня 2014 р.. Тернопіль: Укрмедкнига, 2014
 48. Мисула І.Р., Бакалюк Т.Г., Голяченко А.О., Левицька Л.В.,Квасніцька О.С. Актуальність викладання медичної реабілітації та її місце в системі підготовки лікарів // Матеріали Всеукр. Навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Реалізація Закону України «Про вищу освіту» у вищій медичній та фармацевтичній освіті в Україні» з дистанційним підєднанням ВМ(Ф)НЗ України, 21-22 травня 2015 р., м Тернопіль. Тернопіль: Укрмедкнига, 2015. – С.347-349.
 49. Мисула І.Р., Бакалюк Т.Г., Голяченко А.О., Левицька Л.В.,Квасніцька О.С. Сучасні вимоги до викладання медичної реабілітації в Україні // Матеріали Всеукр. Навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Реалізація Закону України «Про вищу освіту» у вищій медичній та фармацевтичній освіті в Україні» з дистанційним підєднанням ВМ(Ф)НЗ України, 21-22 травня 2015 р., м Тернопіль. Тернопіль: Укрмедкнига, 2015. – С.349.
 50. Мисула І.Р., Бакалюк Т.Г., Голяченко А.О., Левицька Л.В.,Квасніцька О.С. Особливості викладання медичної реабілітації в сучасних умовах // Медична освіта.- 2015.- №4.- С.96-99.