Наукові публікації проф. Голяченка А.О.

 1. Особливості викладання медичної реабілітації в сучасних умовах / Мисула І.Р., Бакалюк Т.Г., Голяченко А.О., Левицька Л.В.,Квасніцька О.С. // Медична освіта.- 2015.- №4.- С.96-99.
 2. Математичне моделювання процесів управління охорони здоров’я / Голяченко А.О., Шульгай А.Г., Теренда Н.О. // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2014.- №2.- С.34.
 3. Вплив сульфідної бальнеотерапії на метаболізм оксиду азоту та рівень прозапальних цитокінів у хворих на остеоартроз / Мисула І.Р., Бакалюк Т.Г., Голяченко А.О., Салайда І.М., Левицька Л.В., Коваль В.Б., Лавріненко О.М. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2013. - №1.- С.100-103.
 4. Особливості больового синдрому у хворих похилого віку з остеоартрозом / Бакалюк Т.Г., Мисула І.Р., Голяченко А.О., Коваль В.Б., Салайда І.М., Лаврінеко О.М. // Український Ревматологічний журнал. - VІ національний конгрес ревматологів України 19-21.11.2013. - 2013. - №3 - С.103-104.
 5. Пелоїдотерапія та пунктурна фізіотерапія в комплексному лікуванні нейрорефлекторних вертеброгенних больових синдромів / Мисула І.Р., Бакалюк Т.Г., Голяченко А.О. Левицька Л.В. і ін. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2003. – № 1 . – С. 48-52.
 6. Соціальні та організаційні аспекти неврологічної допомоги в сільському районі / Голяченко А.О. // Вестник проблем биологии и медицины - 1996. - Вип.9.- С.93-94.
 7. Ціноутворення психіатричної допомоги та забезпечення її економічної ефективності / Голяченко А.О., Загородній С.І., Шкробот В.В. // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. - 2002 - № 4.- С.77-81.
 8. Організація неврологічної допомоги в сучасних умовах/ Голяченко А.О., Іщенко М.М. // Український вісник психоневрології. - 1996.- Т.4.- Вип.3.- С.29-31.
 9. Медична та економічна ефективність пелоїдотерапії в умовах багатопрофільного санаторію / Голяченко А.О. //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2002.- № 3.- С.72-73.
 10. Чи потрібна Україні бюджетно-страхова медицина? / Голяченко А.О Хара О.І. // Журнал дерматологии и венерологии - 1998. - №1.- С.7-9.
 11. Організація пелоїдотерапії в багатопрофільній лікарні / Голяченко А.О. // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. - 2002.- № 2.- С.105-107.
 12. Сучасні проблеми організації охорони здоров’я / Голяченко А.О., Голяченко О.М., Романюк Л.М. // Вісник наукових досліджень - 1999.- №1.- С.112-113.
 13. Економічні проблеми української здоровоохорони на макрорівні / Голяченко А.О. // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України - 2001.- №1.- С.41-43.
 14. Ефективність застосування пунктурної лазеротерапії при різних видах енцефалопатій / Голяченко А.О., Мартинюк В.І., Бакалюк Т.Г., Лавріненко О.М. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини - Тернопіль:Укрмедкнига. - 2000.- Вип.6.- С.73.
 15. Ціноутворення хірургічної допомоги та забезпечення її економічної ефективності на базовому рівні / Голяченко А.О., Романюк Л.М., Бойко В.П. // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2001.- № 3.- С.101-107.
 16. До питання про вартість венерологічної допомоги / Голяченко А.О., Хара О.І., // Журнал дерматологии и венерологи - 2000.- №2.- С.100-102.
 17. Проблема вартості в українській охороні здоров’я / Голяченко А.О. //Вісник наукових досліджень.- 2001.- № 1.- С.109-111.
 18. Про вартість офтальмологічної допомоги / Голяченко А.О., Медведовська Н.М. // Вісник наукових досліджень - 2000.- №2.- С.90-92.
 19. Потреба в стаціонарній медичній реабілітації мешканців сільського району / Голяченко А.О., Мартинюк В.І. // Вісник наукових досліджень - 2000.- №1.- С.91-92.
 20. Організація медичної реабілітації в санаторії “Медобори” / Голяченко А.О., Мартинюк В.І. // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України - 2000.- №3.- С.49-52.
 21. Економічні проблеми української охорони здоров’я на макрорівні / Голяченко А.О. // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України - 2000.- №4.- С.48-50.