Наукові публікації доц. Бакалюк Т.Г.

 1. Zaburzenia biomechaniczne u pacjentów z pierwotną chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego: rola terapii fizycznej /Igor Mysuła, Tetiana Bakaluk, Galyna Sirant, Nataliya Sydliaruk, Yuriy Mysula//Health Problems of Civilization 2019.- V.13, №1. P.56-60

 2. Нові підходи до застосування методів фізичної реабілітації у пацієнтів молодого віку з дисфункцією скронево-нижньощелепного суглобу/Х.І. Табака, Г.О. Стельмах, Т.Г. Бакалюк//Медсестринство 2019, №1 С.37-39

 3. Evaluation of knowledge about primary Immunodeficiencies among postgraduate Medical students/Oksana BOYARCHUK1 , Maria KINASH, Tetiana HARIYAN, Tetiana BAKALYUK//Archives of the Balkan Medical Union vol. 54, no. 1, pp. 11-19 March 2019 С.11-19

 4. Комплексне реабілітаційне лікування вертеброгенних больових синдромів із застосуванням пунктурної фізіотерапії та лікувальної глини / Мисула І.Р., Голяченко А.О., Бакалюк Т.Г., Левицька Л.В., Коваль В.Б. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – Збірник матеріалів конференції 27 травня 2014 року. – Тернопіль. 2014. –С.29-30.

 5. Особливості застосування методів фізичної реабілітації у хворих з остеоартрозом колінних суглобів із зниженною щільністю кісткової тканини в санаторних умовах / Бакалюк Т.Г. // Науково-практична конференція «Остеопороз: сучасні аспекти лікування» 25.03.2013 р. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2013. - №1 С.178.

 6. Особливості больового синдрому у хворих похилого віку з остеоартрозом / Бакалюк Т.Г., Мисула І.Р., Голяченко А.О., Коваль В.Б., Салайда І.М., Лавріненко О.М. // Український ревматологічний журнал. – 2013. - №3. - С.103-104.

 7. Стан хрящового та кісткового метаболізму у хворих старших вікових груп з остеоартрозом / Бакалюк Т.Г. // Проблеми остеології. – 2013. - №2. – С.60-61.

 8. Сучасні можливості відновного лікування хворих на остеохондроз хребта в санаторних умовах / Мисула І.Р., Голяченко А.О., Бакалюк Т.Г., Коваль В.Б., Левицька Л.В., Лавріненко О.М. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – Збірник матеріалів конференції 9 червня 2011 року. – Тернопіль. - 2011. - С.29.

 9. Нові підходи до застосування бальнеологічних факторів в реабілітаційному лікуванні хворих остеоартрозом із супутнім хронічним синові том / Мисула І.Р., Бакалюк Т.Г., Голяченко А.О., Коваль В.Б., Лавріненко О.М., Салайда І.М. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – Збірник матеріалів конференції 9 червня 2011 року. – Тернопіль. - 2011. – С.28.

 10. Index changes quality of life in patients with osteoarthritis in the elderly age after the sanatorium stage of rehabilitation / Bakalyuk T.G // Биология ва тиббиет муаммолари. – 2014. - №4,1(81). - P. 103-107.

 11. Обгрунтування та ефективність проведення фізіотерапевтичних впливів при м’язевому дизбалансі у хворих на остеоартроз колінних суглобів / Бакалюк Т.Г. // Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія. – 2015. - №1. - С.12-16.

 12. Ефективність застосування сульфідної бальнеотерапії при остеоартрозі із зниженною щільністю кісткової тканини / Бакалюк Т.Г. // Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія – 2015. - №4. - С.23.

 13. Медико-соціальна ефективність медичної реабілітації у хворих на остеоартроз / Т.Г. Бакалюк // Вісник соціальної гігієни та організації здоров’я. – 2015. - №3 С. 22.

 14. Possibilities of traction therapy in patients with knee joint osteoarthrosis / Misula I.R., Bakaluk T.G., Salayda I.N. // Journal of Health Sciences. - 2014. - Vol. 04. - №3. - P. 021-026.

 15. Ефективність застосування сучасних методів фізичної реабілітації у хворих похилого віку на остеоартроз колінних суглобів в санаторних умовах / Мисула І.Р., Бакалюк Т.Г. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. - 2014. - №1. – С. 76-78.

 16. Динаміка клінічних, артросонографічних та лабораторних змін у хворих похилого віку на остеоартроз із супутнім синовітом після санаторно-курортного етапу реабілітації / Бакалюк Т.Г. // Вісник наукових досліджень. – 2014. - №1. - С. 28-30.

 17. Вплив санаторно-курортного лікування на якість життя хворих похилого віку з остеоартрозом / Бакалюк Т.Г. // Вісник соціальної гігієни та організації здоров’я. – 2014. - №2. - С.69-73.

 18. Оптимізація застосування фізіофармакотерапевтичних методів у хворих на остеоартроз колінних суглобів із супутнім синовітом в санаторних умовах / Бакалюк Т.Г. // Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія. – 2014. - №3. – С.20-22.

 19. Можливості тракційної терапії у хворих на остеоартроз колінних суглобів в поєднанні з міжхребцевим остеохондрозом / Бакалюк Т.Г. // Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія. – 2014. - №4. – С.30-33.

 20. Вплив сульфідної бальнеотерапії на метаболізм оксиду азоту та рівень прозапальних цитокінів у хворих остеоартрозом / Мисула І.Р., Бакалюк Т.Г., Голяченко А.О., Салайда І.М., Левицька Л.В., Коваль В.Б., Лавріненко О.М. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2013. - №1. - С.100-103.

 21. Вивчення впливу сульфідної бальнеотерапії на маркери кісткового та хрящового метаболізму у хворих на остеоартроз із зниженною щільністю кісткової тканини / Мисула І.Р., Бакалюк Т.Г., Вахновська Є.Є. // Вісник наукових досліджень. – 2012. - №2. – С. 113-115.

 22. Оцінка цитокінового статусу у хворих з остеоартрозом із зниженною щільністю кісткової тканини при застосуванні сульфідної бальнеотерапії / Бакалюк Т.Г. // Вестник физиотерапии и курортологи. – 2012. - №4. – С.11-12.

 23. Оцінка ефективності фізіотерапевтичного підходу в реабілітаційному лікуванні хворих на остеоартроз / Мисула І.Р., Бакалюк Т.Г., Мартинюк В.І., Вахновський В.В., Чопко Ю.М., Грицюк О.О., Савчук О.Р.// Вісник наукових досліджень. – 2011. - №4. – С. 54-55.

 24. Нові підходи в діагностиці та лікуванні хворих з хронічним синовітом на санаторно-курортному етапі реабілітації / Мисула І.Р., Бакалюк Т.Г., Мартинюк В.І., Вахновський В.В., Лавріненко О.М., Салайда І.М., Чопко Ю.М., Шиманська О.Ф., Шиманський В.О // Вісник наукових досліджень. – 2009. - №4. – С. 35-36.

 25. Застосування болюсотерапії у хворих з хронічним синовітом / Бакалюк Т.Г., Вахновський В.В., Мартинюк В.М., Гавриш В.В., Гавриш М.М., Кузьмінська Л.А., Грицюк О.О., Диб’як В.І. // Вісник наукових досліджень. – 2008. - №4. – С. 17-19.

 26. Ефективність витягнення суглобів у хворих з остеоартрозом на санаторно-курортному етапі реабілітації / Мисула І.Р., Бакалюк Т.Г., Мартинюк В.І., Чопко Ю.М., Вахновський В.В., Шиманський В.О., Мацюк В.Л., Фарина М.В. // Вісник наукових досліджень. – 2008. - №4. – С. 9-10.

 27. Медична реабілітація в санаторних умовах / Голяченко А.О., Мартинюк В.І., Бакалюк Т.Г., Вахновський В.В. // Вісник наукових досліджень. – 2007. - №4. – С. 8-9.

 28. Апітерапія в лікуванні первинного остеоартрозу на санаторно-курортному етапі реабілітації / Мисула І.Р., Бакалюк Т.Г., Мартинюк В.І., Чопко Ю.М., Вахновський В.В., Шиманський В.О., Шиманська О.Ф. // Вісник наукових досліджень. – 2007. - №4. – С. 5-7.