Наукові публікації доц. Бакалюк Т.Г.


1. Мисула І.Р., Бакалюк Т.Г., Мартинюк В.І., Чопко Ю.М., Вахновський В.В., Шиманський В.О., Шиманська О.Ф. Апітерапія в лікуванні первинного остеоартрозу на санаторно-курортному етапі реабілітації // Вісник наукових досліджень. – 2007. - №4. – С. 5-7.

2. Голяченко А.О., Мартинюк В.І., Бакалюк Т.Г., Вахновський В.В. Медична реабілітація в санаторних умовах // Вісник наукових досліджень. – 2007. - №4. – С. 8-9.

3. Мисула І.Р., Бакалюк Т.Г., Мартинюк В.І., Чопко Ю.М., Вахновський В.В., Шиманський В.О., Мацюк В.Л., Фарина М.В. Ефективність витягнення суглобів у хворих з остеоартрозом на санаторно-курортному етапі реабілітації // Вісник наукових досліджень. – 2008. - №4. – С. 9-10.

4. Бакалюк Т.Г., Вахновський В.В., Мартинюк В.М., Гавриш В.В., Гавриш М.М., Кузьмінська Л.А., Грицюк О.О., Диб’як В.І. Застосування болюсотерапії у хворих з хронічним синовітом // Вісник наукових досліджень. – 2008. - №4. – С. 17-19.

5. Мисула І.Р., Бакалюк Т.Г., Мартинюк В.І., Вахновський В.В., Лавріненко О.М., Салайда І.М., Чопко Ю.М., Шиманська О.Ф., Шиманський В.О. Нові підходи в діагностиці та лікуванні хворих з хронічним синовітом на санаторно-курортному етапі реабілітації // Вісник наукових досліджень. – 2009. - №4. – С. 35-36.

6. Мисула І.Р., Бакалюк Т.Г., Мартинюк В.І., Вахновський В.В., Чопко Ю.М., Грицюк О.О., Савчук О.Р. Оцінка ефективності фізіотерапевтичного підходу в реабілітаційному лікуванні хворих на остеоартроз // Вісник наукових досліджень. – 2011. - №4. – С. 54-55.

7. Мисула І.Р., Бакалюк Т.Г., Вахновська Є.Є. Вивчення впливу сульфідної бальнеотерапії на маркери кісткового та хрящового метаболізму у хворих на остеоартроз із зниженною щільністю кісткової тканини // Вісник наукових досліджень. – 2012. - №2. – С. 113-115.

8. Бакалюк Т.Г. Оцінка цитокінового статусу у хворих з остеоартрозом із зниженною щільністю кісткової тканини при застосуванні сульфідної бальнеотерапії // Вестник физиотерапии и курортологи. – 2012. - №4. – С.11-12.

9. Мисула І.Р., Бакалюк Т.Г., Голяченко А.О., Салайда І.М., Левицька Л.В., Коваль В.Б., Лавріненко О.М. Вплив сульфідної бальнеотерапії на метаболізм оксиду азоту та рівень прозапальних цитокінів у хворих остеоартрозом. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2013. - №1. - С.100-103.

10. Мисула І.Р., Бакалюк Т.Г. Ефективність застосування сучасних методів фізичної реабілітації у хворих похилого віку на остеоартроз колінних суглобів в санаторних умовах // Здобутки клінічної та експериментальної медицини 2014 №1. – С. 76-78.

11. Бакалюк Т.Г. Динаміка клінічних, артросонографічних та лабораторних змін у хворих похилого віку на остеоартроз із супутнім синовітом після санаторно-курортного етапу реабілітації // Вісник наукових досліджень. – 2014. - №1. - С. 28-30.

12. Бакалюк Т.Г. Вплив санаторно-курортного лікування на якість життя хворих похилого віку з остеоартрозом // Вісник соціальної гігієни та організації здоров’я. – 2014. - №2. - С.69-73.

13. Бакалюк Т.Г. Оптимізація застосування фізіофармакотерапевтичних методів у хворих на остеоартроз колінних суглобів із супутнім синовітом в санаторних умовах // Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія. – 2014. - №3. – С.20-22.

14. Бакалюк Т.Г. Можливості тракційної терапії у хворих на остеоартроз колінних суглобів в поєднанні з міжхребцевим остеохондрозом // Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія. – 2014. - №4. – С.30-33.

15. Бакалюк Т.Г. Обгрунтування та ефективність проведення фізіотерапевтичних впливів при м’язевому дизбалансі у хворих на остеоартроз колінних суглобів // Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія. - 2015 №1 c.12-16.

16. Бакалюк Т.Г. Ефективність застосування сульфідної бальнеотерапії при остеоартрозі із зниженною щільністю кісткової тканини// Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія – 2015. - №4. - С.

17. Т.Г. Бакалюк Медико-соціальна ефективність медичної реабілітації у хворих на остеоартроз // Вісник соціальної гігієни та організації здоров’я. – 2015. - №3 С.

18. Misula I.R., Bakaluk T.G., Salayda I.N. Possibilities of traction therapy in patients with knee joint osteoarthrosis // Journal of Health Sciences. - 2014. - Vol. 04 No 03. - P. 021-026.

19. Bakalyuk T.G. Index changes quality of life in patients with osteoarthritis in the elderly age after the sanatorium stage of rehabilitation // Биология ва тиббиет муаммолари. – 2014. - №4,1(81). - P. 103-107

20. Бакалюк Т.Г. Традиционная терапия и дозированное лечебное голодание при первичном остеоартрозе: клинико-лабораторные параллели. // Медицинская наука и образование Урала. 2014. - №2. – С.10-13.

21. Патент України № 42167 А61К 33/00 Спосіб лікування хворих на захворювання суглобів / Бакалюк О.Й., Бакалюк Т.Г. / Тернопільський національний економічний університет. Заявл. 29.01.2009. Опубл. 25.06.2009 Бюл. №12. (Здобувачем проведено обстеження та лікування хворих).

22. Патент України № 42994 А61К 33/00 Спосіб лікування хворих на первинний остеоартроз з переважним ураженням колінних та гомілковостопних суглобів / Бакалюк О.Й., Бакалюк Т.Г. / Тернопільський національний економічний університет. Заявл. 23.03.2009. Опубл. 27.07.2009 Бюл. №14. (Здобувачем проведено обстеження та лікування хворих).

23. Патент України № 65523 А61К 33/00 Спосіб лікування хворих на первинний остеоартроз з переважним ураженням колінних суглобів та хронічним синовітом/ Бакалюк О.Й., Бакалюк Т.Г. / Тернопільський національний економічний університет. Заявл. 10.05.2011. Опубл. 12.12.2011 Бюл. №23. (Здобувачем подана ідея та проведено обстеження та лікування хворих).

24. Патент України № 66056 А61К 33/00 А61F 5/00 Спосіб лікування хворих на первинний остеоартроз з переважним ураженням колінних суглобів / Бакалюк О.Й., Бакалюк Т.Г., Мартинюк В.І. / Тернопільський національний економічний університет. Заявл. 10.05.2011. Опубл. 26.12.2011 Бюл. №24. (Здобувачем подана ідея та проведено лікування інагляд за хворими).

25. Патент України № 90114 А61К 33/00 Спосіб лікування хворих на первинний остеоартроз з переважним ураженням колінних суглобів та явищами реактивного синовіту / Бакалюк О.Й., Бакалюк Т.Г. / Тернопільський національний економічний університет. Заявл. 23.12.2013. Опубл. 12.05.2014 Бюл. №9. (Здобувачем подана ідея та проведено обстеження та лікування).

26. Застосування методів фізичної реабілітації у хворих похилого віку з остеоартрозом колінних суглобів на санаторно-курортному етапі реабілітації / Мисула І.Р., Бакалюк Т.Г.,Коваль В.Б., Салайда І.М. - Київ: МОЗ України, Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи, 2014. - 31 с. (Автором проведено оцінку ефективності застосування фізичних факторів у хворих на артроз).

27. Особливості харчування пацієнтів похилого віку з остеоартрозом / Мисула І.Р., Бакалюк Т.Г.,Островська О.С. - Київ: МОЗ України, Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи, 2014. - 32 с.

28. ЗАСТОСУВАННЯ ВИТЯЖІННЯ СУГЛОБІВ ТА ХРЕБТА У ВІДНОВНОМУ ЛІКУВАННІ ЖІНОК В ПЕРІОДІ ПРЕДМЕНОПАУЗИ З ОСТЕОАРТРОЗОМ КОЛІННИХ СУГЛОБІВ ІЗ СУПУТНІМ ПОПЕРЕКОВИМ ОСТЕОХОНДРОЗОМ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОМУ ЕТАПІ РЕАБІЛІТАЦІЇ. Мисула І.Р., Бакалюк Т.Г., Голяченко А.О., Мартинюк В.І., Левицька Л.В., Квасніцька О.С. Реєстр. № 636/1/14

29. СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ПЕРВИННИЙ ОСТЕОАРТРОЗ З ПЕРЕВАЖНИМ УРАЖЕННЯМ КОЛІННИХ СУГЛОБІВ ТА ЯВИЩАМИ РЕАКТИВНОГО СИНОВІТУ. Бакалюк Т.Г. Реєстр. № 637/1/14

30. ЗАСТОСУВАННЯ ВИТЯЖІННЯ СУГЛОБІВ ТА ХРЕБТА У ВІДНОВНОМУ ЛІКУВАННІ ЖІНОК В ПЕРІОДІ ПРЕДМЕНОПАУЗИ З ОСТЕОАРТРОЗОМ КОЛІННИХ СУГЛОБІВ ІЗ СУПУТНІМ ПОПЕРЕКОВИМ ОСТЕОХОНДРОЗОМ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОМУ ЕТАПІ РЕАБІЛІТАЦІЇ. Мисула І.Р., Бакалюк Т.Г., Голяченко А.О., Мартинюк В.І., Левицька Л.В., Квасніцька О.С.

31. ЗАСТОСУВАННЯ ХОНДРОПРОТЕКТОРА У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ОСТЕОАРТРОЗ З РЕАКТИВНИМ СИНОВІТОМ Бакалюк Т.Г.

32. Мисула І.Р., Бакалюк Т.Г., Голяченко А.О., Коваль В.Б., Лавріненко О.М., Салайда І.М. Нові підходи до застосування бальнеологічних факторів в реабілітаційному лікуванні хворих остеоартрозом із супутнім хронічним синові том // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – Збірник матеріалів конференції 9 червня 2011 року. – Тернопіль. 2011. –С.28.

33. Мисула І.Р., Голяченко А.О., Бакалюк Т.Г., Коваль В.Б., Левицька Л.В., Лавріненко О.М. Сучасні можливості відновного лікування хворих на остеохондроз хребта в санаторних умовах // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – Збірник матеріалів конференції 9 червня 2011 року. – Тернопіль. 2011. –С.29.

34. Бакалюк Т.Г. Особливості стану суглобового хряща та мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на остеоартроз // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції Асоціації ревматологів України «Аутоімунні ревматичні хвороби: сучасні напрямки ранньої діагностики та лікування, моніторинг стану пацієнтів і попередження ускладнень» Київ, 21-22.10.2011 р. С.2-3.

35. Мисула І.Р., Бакалюк Т.Г., Вахновський В.В., Мартинюк В.М., Грицюк О.О., Фарина М.В. Використання локальної кріотерапії у хворих з остеоартрозом із супутнім хронічним синові том на санаторно-курортному етапі реабілітації // Матеріали ІІІ науково-практичної конференції 27-28.04.2011. «Застосування нетрадиційних методів лікування в санаторних умовах» С.34-35.

36. Мартинюк В.І., Бакалюк Т.Г., Голяченко А.О. Нові підходи до застосування бальнеологічних факторів в реабілітаційному лікуванні хворих остеоартрозом із супутнім хронічним синовітом // Матеріали ХІ науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання медичної реабілітації, курортології та фізіотерапії дорослих і дітей» Євпаторія, 28-29.09.2011 р. – С168-169.

37. Голяченко А.О., Бакалюк Т.Г., Чопко Ю.М., Вахновський В.В., Коваль В.Б. Апітерапія в лікуванні первинного остеоартрозу // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Здоров’я та довголіття. Впровадження не медикаментозної і нетрадиційної медицини в систему підготовки лікаря загальної практики» Львів, 13-15.04.2011 р. – С.37-38.

38. Бакалюк Т.Г. Рефлексотерапевтичні та фізіотерапевтичні підходи в лікувальному комплексі у хворих на остеоартроз // Матеріали ІV науково-практичної конференції 24-25.04.2012. «Застосування нетрадиційних методів лікування в санаторних умовах» С.4-5.

39. Бакалюк Т.Г., Мисула І.Р., Мартинюк В.І., Салайда І.М., Дацюк А.М. Остеоперіостальна електростимуляція в реабілітаційному лікуванні хворих остеоартрозом з супутнім остеопорозом // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Фізіотерапевтичні методи та реабілітаційні підходи в сучасній неврології і вертебрології» Київ, 22.03.2012 р. – С.1-2.

40. Бакалюк Т.Г., Мисула І.Р., Мартинюк В.І., Салайда І.М., Вахновський В.В. Застосування пневмопресингової терапії в реабілітаційному лікуванні хворих остеоартрозом із зниженною щільністю кісткової тканини // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Здоров’я та довголіття. Впровадження не медикаментозної і нетрадиційної медицини в систему підготовки лікаря загальної практики» Львів, 28-30.03.2012 р. – С.36-37.

41. Бакалюк Т.Г., Мисула І.Р., Лавріненко О.М., Мартинюк В.М., Фарина М.В. Особливості цитокінового статусу у хворих на остеоартроз із зниженною щільністю кісткової тканини // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції Асоціації ревматологів України «Інноваційні методи діагностики та лікування ревматичних захворювань» Київ, 25-26.10.2012. Український ревматологічний журнал. – 2012. - №3. -С.87

42. Мартинюк В.І., Бакалюк Т.Г. Оптимізація застосування природних факторів у хворих з остеоартрозом із зниженною щільністю кісткової тканини // Матеріали ХІІ науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання курортології, фізіотерапії та медичної реабілітації» м.Ялта, АР Крим 20-21.09.2012. Додаток до журналу «Вестник физиотерапии и курортологи» №3, 2012 р.- С. 132-134.

43. Мартинюк В.І., Бакалюк Т.Г. Сучасні підходи в проведенні медичної реабілітації хворих з остеоартрозом в санаторних умовах // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 150-річчю курорту «Березівські мінеральні води» Харків, 10-12 жовтня 2012 р.- с.113-114.

44. Бакалюк Т.Г. Стан хрящового та кісткового метаболізму у хворих старших вікових груп з остеоартрозом // Проблеми остеології. – 2013. №2. – С.60-61.

45. Бакалюк Т.Г. Сучасні підходи до комплексного застосування фізичних факторів на санаторно-курортному етапі реабілітації у хворих похилого віку з остеоартрозом // Науково-практична конференція і школа присвячена пам’яті академіка В.В.Фролькіса «Актуальные проблемы геронтологи и гериатрии: от теории к практике» Киев, 16-17.05.2013. / Проблемы старения и долголетия. – 2013. – том 22, приложение. – С.10-11.

46. Бакалюк Т.Г., Мисула І.Р., Голяченко А.О., Коваль В.Б., Салайда І.М., Лавріненко О.М. Особливості больового синдрому у хворих похилого віку з остеоартрозом VІ національний конгрес ревматологів України 19-21.11.2013. // Український ревматологічний журнал. - 2013 №3 с.103-104.

47. Бакалюк Т.Г. Особливості застосування методів фізичної реабілітації у хворих з остеоартрозом колінних суглобів із зниженною щільністю кісткової тканини в санаторних умовах Науково-практична конференція «Остеопороз: сучасні аспекти лікування» 25.03.2013 р. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2013. - №1 С.178.

48. Мартинюк В.І., Бакалюк Т.Г. Застосування методів фізичної реабілітації у хворих остеоартрозом літнього віку в санаторних умовах // Матеріали ІУ з’їзду Всеукраїнської асоціації фізіотерапевтів та курортологів 1-3 10.2013. С.135-137.

49. Мисула І.Р., Бакалюк Т.Г., Салайда І.М., Коваль В.Б., Лавріненко О.М. Використання електростимуляції в реабілітаційному комплексі у хворих похилого віку з остеоартрозом //Збірник матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні новітні технології в комплексному санаторно-курортному лікуванні та медичної реабілітації у дорослих і дітей» Київ, 20.03.2013. С. 38-40.

50. Бакалюк Т.Г. Нордична ходьба в реабілітаційному комплексі у хворих з остеоартрозом із зниженною щільністю кісткової тканини //ХІХ Міжнародна конференція «Інформотерапія: теоретичні аспекти та практичне застосування» м.Трускавець 18-19.10.2013. / Інформаційна та негентропійна медицина №1, 2013. - С.11-13.

51. Бакалюк Т.Г., Януш Я.Л. Ефективність методів фізичної реабілітації у хворих похилого віку з остеоартрозом // Медсестринство. – 2013. - №1. – С.43-46.

52. Бакалюк Т.Г., Мисула І.Р., Мартинюк В.І., Салайда І.М., Коваль В.Б., Лавріненко О.М. Застосування сучасних методів фізичної реабілітації у хворих остеоартрозом літнього віку // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною у частю: «Стратегія і тактика використання не медикаментозних методів терапії в лікарській практиці відновної медицини» м.Трускавець, 11-12.04.2013. С.19-21.

53. Мисула І.Р., Бакалюк Т.Г., Мартинюк В.І., Салайда І.М., Коваль В.Б., Лавріненко О.М. Застосування кінезіотейпування у хворих похилого віку з остеоартрозом // Матеріали V науково-практичної конференції 22.04.2013. «Застосування нетрадиційних методів лікування в санаторних умовах» С.31-34.

54. Бакалюк Т.Г., Мисула І.Р., Коваль В.Б., Левицька Л.В., Салайда І.М., Вахновська Є.Є., Лавріненко О.М. Ефективність програми фізичної реабілітації із включенням силових вправ у хворих похилого віку на остеоартроз колінних суглобів. // Зб. матер. XVІІ міжнародної науково-практичної конференції «Спортивна медицина, лікувальна фізкультура та валеологія - 2014» м. Одеса 29-30 травня 2014 р. С. 44-45

55. Мисула І.Р., Голяченко А.О., Бакалюк Т.Г., Левицька Л.В., Коваль В.Б. Комплексне реабілітаційне лікування вертеброгенних больових синдромів із застосуванням пунктурної фізіотерапії та лікувальної глини//Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – Збірник матеріалів конференції 27 травня 2014 року. – Тернопіль. 2014. –С.29-30.

56. Мисула І.Р., Левицька Л.В., Коваль В.Б., Бакалюк Т.Г., Левицький І.Б., Гах Т.Т. Диференційований підхід в реабілітації хворих з поєднаною патологією суглобів та серця. // ХУІІ міжнародна науково-практична конференція 29-30.05.2014. «Спортивна медицина, лікувальна фізкультура та валеологія – 2014. Матеріали конференції. Одеса.С.153.

57. Бакалюк Т.Г., Левицька Л.В., Мартинюк В.М., Сірант Г.О., Вахновська Є.Є., Фарина М.В. Ефективність фізіотерапевтичної тактики в лікуванні хворих літнього віку на коксартроз з вираженим больовим синдромом // ХУІІ міжнародна науково-практична конференція 29-30.05.2014. «Спортивна медицина, лікувальна фізкультура та валеологія – 2014. Матеріали конференції. Одеса.С. 22-23.

58. Мисула І.Р., Бакалюк Т.Г., Голяченко А.О., Квасніцька О.С., Левицька Л.В. Нові підходи до реабілітації хворих остеоартрозом нижніх кінцівок з супутнім поперековим остеохондрозом // Матеріали міжобласної науково-практичної конференції «Сучасні аспекти діагностики, лікування і реабілітації захворювань внутрішніх органів» 23-24.10.2014. С.41-42.

59. Волошина Н.М., Бакалюк Т.Г. Фізіотерапевтична корекція м'язевої дисфункції у хворих на остеоартроз // Медсестринство. – 2015. - №2. – С.15-18.