МИСУЛА ІГОР РОМАНОВИЧ

Закінчив з відзнакою Тернопільський державний медичний інститут у 1981 році.

З 1981 року по 1984 рік навчався в аспірантурі при кафедрі патологічної фізіології Тернопільського медінституту.

У 1984 році захистив дисертацію і отримав науковий ступінь кандидата медичних наук. З 1984 по 1994 рік працював асистентом, з 1994 по 1996 рік – старшим викладачем, з 1996 по 1998 рік – доцентом кафедри патофізіології Тернопільського державного медичного інституту.

У 1996 році захистив дисертацію і отримав науковий ступінь доктора медичних наук. З 1998 по 2001 рік працював на посаді завідувача кафедри екстремальної та військової медицини. У 2001 році отримав вчене звання професора.

З 2001 року завідувач кафедри медичної реабілітації ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України».

З 1998 по 2014 рік працював на посаді проректора з навчальної роботи, потім першого проректора Тернопільської державної медичної академії, згодом ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України». Забезпечив організаційні засади для відкриття фармацевтичного (2000 р.), стоматологічного (2004 р.) факультетів, факультету іноземних студентів (2006 р.), дистанційної форми навчання для медсестер, здійснив ліцензування нових для медичних ВНЗ спеціальностей напряму підготовки «Біологія» (2010 р.) та «Здоров’я людини» (2012 р.), щорічно організовував на базі університету Всеукраїнські навчально-методичні конференції. Член експертної ради з медицини та фармації ДАК України та методичної ради ЦМК з ВМО МОЗ України з 2008 по 2013 роки, голова робочої групи МОЗ України з створення стандартів вищої освіти з спеціальності «Фізична реабілітація» (наказ МОЗ України від 09.11.2015 р № 733), член підкомісії 227 «Фізична реабілітація» МОН України з створення стандартів вищої освіти (наказ МОН України від 06.04.2016 р. № 375), голова науково-методичної комісії з охорони здоров’я та соціального забезпечення Міністерства освіти і науки України (наказ МОН України від 06.04.2016 р. № 375). Відповідальний секретар фахового журналу «Медична освіта».

Українською, російською, англійською, польською мовами володіє вільно.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ Є автором і співавтором 404 наукових робіт, 18 патентів на винаходи, 11 раціоналізаторських пропозицій, 1 підручника, 7 навчальних посібників, підготував 2 –х докторів наук і 9 кандидатів наук. Основний напрям наукових досліджень – реабілітація хворих з захворюваннями серцево-судинної системи та ритмосинхронізація діяльності органів та систем організму в умовах патології.

НАГОРОДИ Нагороджений 2 Почесними грамотами Кабінету Міністрів України (№ 12960 від 30.05.2007 р.; № 19174 від 18.12. 2009 р.), 3 Почесними грамотами МОЗ України (№ 197- КН від 2006р.; № 463- КН від 2007 р; № 98-КН від 2012р.), Грамотою Тернопільської обласної ради (2010 р), Грамотою Тернопільської обласної державної адміністрації (2011 р.), Грамотою Управління охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації (2017 р.), Грамотою Тернопільської міської ради (2004р.). Відмінник освіти України (2001 р.).