Наукові публікації ас. Завіднюка Ю.В.

1. General non-specific metabolic, neuroendocrine and immune reactions to various water-salt loads in female rats//Zavidnyuk Yuriy V, Mysula Igor R, Klishch Ivan M, Zukow Walery, Popovych Igor L, Korda Mykhaylo M.. Journal of Education, Health and Sport. 2018;8(3):513-524.

2. FEATURES OF METABOLIC REACTIONS TO VARIOUS WATER-SALT LOADS IN FEMALE RATS/Anatoliy I Gozhenko, Yuriy V Zavidnyuk, Nataliya I Sydliaruk, Igor R Mysula, Ivan M Klishch, Walery Zukow, Igor L Popovych, Mykhaylo M Korda// Journal of Education, Health and Sport. 2018;8(4):496-518

3. FEATURES OF NEURO-ENDOCRINE AND IMMUNE REACTIONS TO VARIOUS WATER-SALT LOADS IN FEMALE RATS/Olena A Gozhenko1, Yuriy V Zavidnyuk, Mykhaylo M Korda, Igor R Mysula, Ivan M Klishch, Walery Zukow, Igor L Popovych// Journal of Education, Health and Sport. 2018;8(9):11-31.

4. ROLE OF ORGANIC CARBON AND NITROGEN OF MINERAL WATERS IN THEIR METABOLIC EFFECTS AT FEMALE RATS/Igor L Popovych, Yuriy V Zavidnyuk, Mykhaylo M Korda, Igor R Mysula, Ivan M Klishch, Walery Zukow// Journal of Education, Health and Sport. 2018;8(12):793-802.

5. NON-SPECIFIC METABOLIC, NEUROENDOCRINE AND IMMUNE REACTIONS TO VARIOUS WATER-SALT LOADS IN FEMALE RATS//Zavidnyuk Y. V., Mysula I. R., Klishch I. M., Zukow W., Popovych I. L., Korda M. M.// XVII–е чтения В.В. Подвысоцкого: Бюллетень материалов научной конференции (24-25 мая 2018 года). – Одесса: УкрНИИ медицины транспорта, 2018. – с 34-36.

6. Особливості реабілітаційної тактики в санаторних умовах у хворих на остеоартроз з коморбідною патологією / В. І. Мартинюк, Т. Г. Бакалюк, В. В. Вахновський, Г. О. Сірант, М. В. Фарина, О. Ю. Лоза, Ю. В. Завіднюк // Здобутки клінічної i експериментальної медицини. - 2016. - № 4. - С. 173.

7. Сучасні підходи до викладання медичної реабілітації Матер. Всеукр. науково-практичної конференції «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні» (18-19 травня 2017 р, м.Тернопіль).- Тернопіль: Укрмедкнига, 2017.- Т.2.- С.94-95 Мисула І.Р.,Бакалюк Т.Г., Голяченко А.О.,Мартинюк В.І., Зятковська О.Я.,Завіднюк Ю.В.

8. Комплексне реабілітаційне лікування вертеброгенних больових синдромів із застосуванням пунктурної фізіотерапії та лікувальної глини Матер. підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (14 червня 2017 р, м. Тернопіль).- Тернопіль: Укрмедкнига, 2017.- С.79. Мисула І.Р.,Голяченко А.О.,Бакалюк Т.Г., Зятковська О.Я., Завіднюк Ю.В.Мацюк В.Л.

9. Реабілітаційні технології у хворих на первинний гонартроз в похилому віці Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я .-2017.- №3(73).- С.91-92 Матеріали конференції “Актуальні питання медичної та фізичної реабілітації” (присвячена 60-річчю ТДМУ,19-20 жовтня 2017 року, м. Тернопіль. - І.Р.Мисула, В.І.Мартинюк, Т.Г.Бакалюк, Г.О.Сірант, В.В.Вахновський, О.Ю.Лоза,О.Я.Зятковська, Ю.В.Завіднюк

10. Шляхи вдосконалення викладання медичної реабілітації в сучасних умовах Медична освіта.- 2018.- № 1.- С. 39-43 І.Р.Мисула, А.О.Голяченко, Т.Г.Бакалюк, О.Я.Зятковська, Ю.В.Завіднюк, Г.О.Сірант

11. Комплексне відновлювальне лікування хворих на остеохондроз хребта в санаторних умовах Матеріали підсумкової LXI науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», 7 червня 2018 року, м. Тернопіль.- ТДМУ «Укрмедкнига», 2018.- С. 55-57. І.Р.Мисула, А.О.Голяченко, Т.Г.Бакалюк, О.Я.Зятковська, Ю.В.Завіднюк, Г.О.Сірант

12. Організація реабілітаційної допомоги людям похилого віку в умовах обласної фізіотерапевтичної лікарні реабілітації Реабілітація та паліативна медицина.- 2018.- № 1(7).- С. 13-18. І.Р. Мисула, Т.Г. Бакалюк, Л.В. Синоверський, Д.В. Попович, Г.О. Сірант, Ю.В. Завіднюк

13. Патобіомеханічні порушення та методи корекції при первинному гонартрозі у пацієнтів похилого віку Здобутки клінічної і експериментальної медицини.- 2018.- № 4.- C. Т. Г.Бакалюк, І. Р. Мисула, Г. О. Стельмах, Ю. В. Завіднюк, Х. Я. Максів, Н. Б. Жеворонко