Дисертації, захищені співробітниками кафедри

  1. Мисула І.Р. "Особливості стресорного ушкодження серця в старості і способи його попередження" (1996)
  2. Голяченко А.О. "Поширеність хвороб нервової системи та організація неврологічної допомоги в сільських районах" (1998)
  3. Голяченко А.О. "Наукове обгрунтування оптимізації системи медичної реабілітації в умовах реформування охорони здоров'я в Україні" (2008)
  4. Бакалюк Т. Г. "Оптимізація відновного лікування хворих на первинний гонартроз під час санаторно-курортного етапу реабілітації." (2017)


Дисертації, захищені під керівництвом проф. І.Р. Мисули

1. Сусла О. Б "Патогенетичні особливості функціонально – структурних порушень в серці та змін імунологічної реактивності у дорослих і старих тварин з адреналіновою міокардіодистрофією Кандидат медичних наук 14.03.04- патологічна фізіологія, 24 грудня 2004 р.

2. Вайда О.В. "Вплив типу запальної реакції на загоєння кукси бронха у тварин після пульмонектомії. "Кандидат медичних наук 14.03.04- патологічна фізіологія. 26 травня 2005 р.

3. Левицький П.Р. "Вплив світлоімпульсної стимуляції органа зору на розвиток адреналінової міокардіодистрофії та адаптацію організму до дії надзвичайних чинників " Кандидат медичних наук 14.03.04- патологічна фізіологія. 30 березня 2006 р.

4. Бойків А.Б. "Перебіг адреналінової міокардіопатії при різних типах запальної реакції". Кандидат медичних наук 14.03.04- патологічна фізіологія. 30 жовтня 2009 р.

5. Перепелиця М.П. "Роль метаболічних, мембраних та імунних порушень в механізмах ушкодження печінки дорослих і старих щурів за адреналінової міокардіопатії"Кандидат медичних наук 14.03.04- патологічна фізіологія. 3 вересня 2010 р.

6. Лотоцький В.В. "Механізми порушень печінки при вживанні водно-сольових розчинів з різним складом іонів натрію і калію". Кандидат медичних наук 14.03.04- патологічна фізіологія. 25 березня 2011 р

7. Суховолець І.О. "Порушення метаболічних та імунних процесів за різних типів запальної реакції в пародонті та токсичної дії адреналіну". Кандидат медичних наук 14.03.04- патологічна фізіологія. 24 квітня 2014 р.

8. Цвинтарна І.Я. "Порушення метаболічних та імунних процесів у механізмах розвитку експериментального пародонтиту за зміненої реактивності організму". Кандидат медичних наук 14.03.04- патологічна фізіологія. 27 листопада 2015 р

9. Сусла О.Б. "Клініко-патогенетичне обґрунтування шляхів оптимізації діагностики, лікування і профілактики кальцифікації серцево-судинної системи у хворих на хронічну хворобу нирок". Доктор медичних наук 14.01.02- внутрішні хвороби. 30 травня 2016 р.

10. Бакалюк Т.Г. "Оптимізація відновного лікування хворих на первинний гонартроз під час санаторно-курортного етапу реабілітації". Доктор медичних наук 14.01.33- медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія. 25 квітня 2017 р.

11. Бондарчук В.І. "Ремоделювання структурних компонентів щоки при впливі різних типів запальної реакції за умови експериментального гастродуоденіту". Кандидат біологічних наук 14.03.01- нормальна анатомія. 27 квітня 2018 р.