НДР 0118U000361 Комплексний підхід до контролю симптомів, безпосереднього і віддаленого прогнозу в умовах коморбідної патології в клініці внутрішніх хвороб та практиці сімейного лікаря (Керівник – проф. Сміян С.І., 2018-2020 рр.)