Професорсько-викладацький колективкафедри Медичної реабілітації надає великого значення роботі студентського наукового гуртка, розуміючи, що тільки систематична робота допомагає поглибити і закріпити теоретичні знання, а також підготувати молодь до майбутньої самостійної науково-дослідної роботи. Уміння і навички дослідницької діяльності безцінні для майбутнього фахівця і складають одну із ключових складових його професійного успіху.

На даний час молоді науковці працюють над темами, тематика яких переплітається із напрямками кафедральних досліджень, і одночасно викликає велике зацікавлення у студентів для перспективи подальшого наукового пошуку та впровадження результатів у практичну охорону здоров’я.

Студенти досліджують реакцію серцево-судинної системи на різноманітні реабілітаційні програми у хворих на ішемічну хворобу,обструктивний бронхіт, дисциркуляторну енцефалопатію, постінсультних пацієнтів; стан м’язової системи під впливом фізичної реабілітації при різних захворюваннях.

Щорічно результати досліджень представляються на "Міжнародному конгресі студентів та молодих вчених", де гуртківці мають можливість спробувати свої сили в якості науковців.Засідання студентськго наукового гуртка. Доповідає В. Столярчук (2018 р)

Студенти-гуртківці мають можливість проводити свої дослідження на базах міської лікарні №3, обласної дитячої лікарні, обласного геріатричного пансіонату, Міжнародної клініки відновного лікування проф. В.І. Козявкіна, що дає можливість охопити велику кількість пацієнтів з найрізноманітнішими патологіями та використовувати новітнє обладнання.

Проведення наукових досліджень на базі Міжнародної клініки відновного лікування проф. В.І. Козявкіна (2017 р)