Інформація про роботу студентського гуртка на 2020-2021 навчальний рік

Професорсько-викладацький колектив кафедри Медичної реабілітації надає великого значення роботі студентського наукового гуртка, розуміючи, що тільки систематична робота допомагає поглибити і закріпити теоретичні знання, а також підготувати молодь до майбутньої самостійної науково-дослідної роботи. Уміння і навички дослідницької діяльності безцінні для майбутнього фахівця і складають одну із ключових складових його професійного успіху.

На даний час молоді науковці працюють над темами, тематика яких переплітається із напрямками кафедральних досліджень, і одночасно викликає велике зацікавлення у студентів для перспективи подальшого наукового пошуку та впровадження результатів у практичну охорону здоров’я.

Студенти досліджують реакцію серцево-судинної системи на різноманітні реабілітаційні програми у хворих на ішемічну хворобу,обструктивний бронхіт, дисциркуляторну енцефалопатію, постінсультних пацієнтів; стан м’язової системи під впливом фізичної реабілітації при різних захворюваннях.

Щорічно результати досліджень представляються на "Міжнародному конгресі студентів та молодих вчених", де гуртківці мають можливість спробувати свої сили в якості науковців.

Професорсько-викладацький склад кафедри активно сприяє науковому пошуку студентів новітніх методів та підходів в галуці реабілітаційної медицини. Зокрема, на 24 Міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених (13-15 квітня 2020 року) студентка 1 курсу спеціальності "Фізична терапія. Ерготерапія" Олеся Метельська доповідала результати дослідження "Застосування роботизованих комплексів pablo та tymo в реабілітації хворих на ішемічний інсульт".

16-17 травня 2019 року у Сумському державному педагогічному університеті імені А.Макаренка відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія».

Тернопільський національний медичний університет імені І.Горбачевського представляли магістри першого та другого років навчання зі спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» – Євген Телиця, Христина Табака, Віта Васильчук. Їх супроводжували викладачі нашого вишу – професор кафедри медичної реабілітації Андрій Голяченко і доцент кафедри фізичної реабілітації, здоров’я людини та фізичного виховання Наталія Давибіда.

У напруженій боротьбі за призові місця Віта Васильчук (науковий керівник – д.мед.н., проф. Мисула І.Р.) здобула ІІІ місце.

Христина Табака була нагороджена грамотою за кращу презентацію домашнього завдання. У відеоролику «Мої перші досягнення у фізичній терапії, ерготерапії» студентка розповіла про особливості реабілітації хворого після перенесеного ішемічного атеротромботичного інсульту з руховими та мовними порушеннями (науковий керівник – проф. Голяченко А.О.).


Церемонія нагородження дипломом за ІІІ місце Всеукраїнської студентської олімпіади студентки Віти Васильчук.

Табака Христина – магістр другого року навчання зі спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» – демонструє практичні навики.

Засідання студентського наукового гуртка. Доповідає студент В. Столярчук (2018 р)

Студенти-гуртківці мають можливість проводити свої дослідження на базах міської лікарні №3, обласної дитячої лікарні, обласного геріатричного пансіонату, Міжнародної клініки відновного лікування проф. В.І. Козявкіна, що дає можливість охопити велику кількість пацієнтів з найрізноманітнішими патологіями та використовувати новітнє обладнання.

Проведення наукових досліджень студентами-гуртківцями на базі Міжнародної клініки відновного лікування проф. В.І. Козявкіна (2017 р)