Конференції, семінари

Всеукраїнська науково-практична конференція

«Актуальні питання медичної та фізичної реабілітації»

У Тернопільському державному медичному університеті імені І.Горбачевського 19-20 жовтня 2017 року відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання медичної та фізичної реабілітації». присвячена 60-річчю ТДМУ.

Від імені ректора ТДМУ, професора Михайла Корди успіхів і плідної роботи учасникам наукового форуму побажав проректор з наукової роботи, професор Іван Кліщ. Він звернув увагу на те, що в світі і Україні все більше уваги приділяють медичній та фізичній реабілітації.

Пленарне засідання програмною доповіддю «Нова лікарська спеціальність в Україні – «лікар фізичної і реабілітаційної медицини» відкрив професор Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Шупика, голова Всеукраїнського товариства фізичної і реабілітаційної медицини Олександр Владіміров.

Професор Харківської медичної академії післядипломної освіти Лариса Васильєва-Лінецька детально зупинилася на використанні сучасних можливостей фізіотерапії в комплексній реабілітації неспецифічної дорсалгії з позицій сучасної доказової фізичної і реабілітаційної медицини.

З доповіддю «Перспективи розвитку медичній реабілітації» виступив професор Донецького національного медичного університету імені М.Горького Валерій Сокрут.

Доповідь «Можливості кінезітерапії у реабілітації хворих з вертебрально-базилярною судинною недостатністю» представив професор Львівського національного медичного університету ім. Д.Галицького Лук’ян Андріюк.

Професор Вінницького національного медичного університету імені М.Пирогова Петро Колісник детально зупинився на можливостях лікувальної фізичної культури як засобу медичної реабілітації.

Про перспективи застосування фізичної та медичної реабілітації у пацієнтів з ураженням опорно-рухового апарату при Лайм-бореліозі від групи авторів доповіла доцент ТДМУ Марія Шкільна.

Комплексний підхід до кардіореабілітації пацієнтів, які перенесли інфаркт міокарда проаналізувала, доцент ТДМУ Лариса Левицька.

Можливості застосування інформаційних технологій в реабілітації розкрив доцент ТДМУ Дмитро Вакуленко.

Про реалізацію програми раннього втручання для дітей віком від народження до 4 років на прикладі діяльності навчально-реабілітаційного центру «Джерело» у Львові доповіла асистент Львівського національного медичного університету імені Д.Галицького Оксана Гдиря.

З доповіддю на тему «Мистецтво масажу» виступила доцент ТДМУ Людмила Вакуленко.

Нові підходи до реабілітаційної тактики у хворих похилого віку з первинним гонартрозом висвітлила доцент ТДМУ Тетяна Бакалюк.

Доповідь на тему «Порівняльна характеристика рівня фізичної активності, індексу маси тіла та самооцінки фізичної підготовки молоді м. Тернополя від групи авторів представила доцент Ольга Сопель.

Формування культури здоров’я майбутніх реабілітологів засобами здоров’язберігаючих технологій було висвітлено в доповіді асистента ТДМУ Віктора Назарука.

Після завершення доповідей була розгорнута цікава наукова дискусія з питань перспектив розвитку медичної та фізичної реабілітації в Україні та запровадження нової лікарської спеціальності «лікар фізичної та реабілітаційної медицини». В дискусії активну участь взяли професори Ігор Мисула, Олександр Владіміров, Валерій Сокрут, Лариса Васильєва-Лінецька, Петро Колісник, Андрій Голяченко.

Всеукраїнська науково-практична конференція

«Перспективи розвитку медичної та фізичної реабілітації на різних рівнях надання медичної допомоги»

відбулася в ТДМУ

У Тернопільському державному медичному університеті імені І. Горбачевського 6-7 жовтня 2016р. відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Перспективи розвитку медичної та фізичної реабілітації на різних рівнях надання медичної допомоги».

Від імені ректора ТДМУ, професора Михайла Корди успіхів і плідної праці учасникам симпозіуму побажав проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи, професор Степан Запорожан. Він звернув увагу на те, що в світі і Україні все більше уваги приділяють медичній та фізичній реабілітації.

Перше пленарне засідання доповіддю «Проблема коморбідності в сучасній медичній реабілітації» відкрив професор Донецького національного медичного університету імені М.Горького Валерій Сокрут.

Професор Харківської медичної академії післядипломної освіти Ольга Нечипуренко детальніше зупинилася на використанні сучасних можливостей фізіотерапії в комплексній вторинній фізіопрофілактиці загострень бронхітів у дітей на курортах Харківського регіону.

Доповідь «Йододефіцитні стани та їх профілактика в йододефіцитних регіонах України» представила професор ТДМУ Надія Пасєчко.

Професор ТДМУ Світлана Сміян доповіла на тему «Реабілітаційні заходи при остеоартрозі: проблеми і перспективи».

Про сучасні особливості імунореабілітації при хронічному тонзиліті доповів професор ТДМУ Ігор Господарський.

Комплексний підхід до реабілітації дітей з гастроентерологічною патологією проаналізувала професор ТДМУ Оксана Боярчук.

Фахівці з Одеси – головний науковий співробітник ДП УНДІ «Медицина транспорту», завідувач клінічного відділу медичної реабілітації Оксана Горша та дитячий хірург-ортопед міської дитячої поліклініки Валерія Аплевич – представили доповідь «Біохімічні та клініко-інструментальні аспекти застосування кінезіотейпування у відновному лікуванні дітей старшого шкільного віку».

Кафедра медичної реабілітації є засновником і співорганізатором щорічних Міжобласних науково-практичних конференцій – «Сучасні аспекти діагностики, лікування і реабілітації захворювань внутрішніх органів». Дані конференції проходять в співпраці із кафедрами пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії і кафедрою внутрішньої медицини №1, та щорічно відбуваються восени кожного року.

Запрошуємо до участі!